Asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos bei judėjimo TPP tvarkos aprašai

 

Asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos bei judėjimo techninės pagalbos priemonėmis (toliau TPP) tvarkos aprašai - atidaryti