Elektrinių vežimėlių skyrimo tvarka

Elektrinių vežimėlių skyrimo tvarką rasite: "Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo" V skyriuje.

Asmuo gali būti aprūpintas elektriniu neįgaliųjų vežimėliu, jei jam nustatyta labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsetinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų ir šlaunų bigės, esant abiejų rankų funkcijos pakenkimui (žr. "Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo" 1 priedo 1.1 ir 1.2 punktus).

Už aprūpinimą elektriniais vežimėliais atsakingas asmuo:

Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis organizavimo skyriaus centrinio sandėlio specialistė vadybininkė Ona Komarova.

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus skyrius, Mindaugo g. 42A, Vilnius, tel. (8 5) 233 3203.

Elektrinių vežimėlių antropometrinių ir kitų duomenų anketa