TPP poreikio planavimo metodika

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis poreikio planavimo metodika, patvirtinta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1-163 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis poreikio planavimo metodikos patvirtinimo“. Norėdami atsisiųsti suvestinę redakciją nuo 2019-01-26, spauskite čia.