TPP poreikio planavimo metodika

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. G1-51 "Dėl Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. G1-34 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis poreikio planavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo - atsisiųsti.