Prašymai TPP gauti

PRAŠYMAS GAUTI JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĘ

 

PRAŠYMAS SKIRTI KOMPENSACIJĄ UŽ SAVO LĖŠOMIS ĮSIGYTĄ NAUJĄ JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĘ

 

PRAŠYMAS GAUTI REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĘ

 

PRAŠYMAS SKIRTI KOMPENSACIJĄ UŽ SAVO LĖŠOMIS ĮSIGYTĄ NAUJĄ REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĘ

 

PRAŠYMAS GAUTI KOMUNIKACIJOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĘ

 

PRAŠYMAS GAUTI KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĘ

 

PRAŠYMAS GAUTI KOMPENSACIJĄ UŽ SAVO LĖŠOMIS ĮSIGYTĄ NAUJĄ KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĘ

 

PRAŠYMAS GAUTI KOMPENSACIJĄ UŽ SAVO LĖŠOMIS ĮSIGYTĄ NAUJĄ KOMUNIKACIJOS IR SENSORIKOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĘ

 

ASMENS APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS (ILGALAIKIU MATERIALIUOJU TURTU) SUTARTIS

 

ASMENS APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS (TRUMPALAIKIU MATERIALIUOJU TURTU) SUTARTIS