Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

 

 Lietuvos Respublikos įstatymai

 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 

 Ministro įsakymai 

 

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1 - 338 "Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (tvarkos aprašą)

 

 

 

 Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymai:

 

 

 Kiti teisės aktai:

 

 

 

Teisės aktų paieška