Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

 

 Lietuvos Respublikos įstatymai

 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 

 Ministro įsakymai 

 

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1 - 338 "Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (atsisiųsti įsakymą ir tvarkos aprašą)

 

 

 

 Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymai:

 

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. G1-28 "Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Techninės pagalbos neįgaliesiems centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo" (atsisiųsti įsakymą ir tvarkos aprašą).

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. įsakymas nr. G1-17 "Dėl tam tikrų techninės pagalbos priemonių fiziniams asmenims pristatymo, susigrąžinimo, tinkamumo bei techninės būklės priežiūros ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (atsisiųsti įsakymą ir tvarkos aprašą).

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymo nr. G1-5 ,,Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuosiuose  prekių aukcionuose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (atsiųsti įsakymą, tvarkos aprašą, perdavimo aktą).

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 13 d. įsakymu nr. G1-1 "Dėl Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos klientų aptarnavimo standarto patvirtinimo" (atsisiųsti klientų aptarnavimo standartą).

 

 Kiti teisės aktai:

 

 

 

Teisės aktų paieška