Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

 

Lietuvos Respublikos įstatymai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai
 
Ministro įsakymai
       
         
            
             Pakeitimas įsigalioja nuo 2019 m. vasario 12 d.
       
    
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo A1 - 183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" pakeitimo atsisiųsti
  
        
            Pakeitimas įsigalioja nuo 2018 m. lapkričio 07 d.
           
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1 - 338 "Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo atsisiųsti 
Suvestinė redakcija nuo 2018-11-07
   
             Pakeitimas įsigalioja nuo 2017 m. spalio 13 d. 
                       
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1 - 338 "Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo atsisiųsti
Suvestinė redakcija nuo 2017-10-13 
     
             Pakeitimas įsigalioja nuo 2017 m. balandžio 29 d.
   
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1 - 338 "Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo atsisiųsti
  
            Pakeitimas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 3 d.
  
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 ,,Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo atsisiųsti
Prašymų techninės pagalbos priemonėms įsigyti formos atsisiųsti

            Pakeitimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
 
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. A1-484 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 ,,Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo atsisiųsti
 
            Pakeitimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-627 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo pakeitimo“ atsisiųsti
Prašymų techninės pagalbos priemonėms įsigyti formos atsisiųsti
          
          Pakeitimas įsigaliojo nuo 2014 m. gegužės 1 d.
 
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. A1-223 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo nr. A1-338 ,,Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo atsisiųsti
 
Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 "Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

          Pakeitimas įsigaliojo nuo 2013 m. balandžio 22 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 "Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas       

 

         Pakeitimas

          Atitaisymas

 

 Teisės aktų paieška