Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

 

Lietuvos Respublikos įstatymai

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Ministro įsakymai 

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1 - 338 "Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (atsisiųsti suvestinę redakciją nuo 2019 m. rugsėjo 12 d.)

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1 - 338 "Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (atsisiųsti 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymą Nr. A1-517)

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas A1 - 183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" (atsisiųsti suvestinę redakciją nuo 2019 m. vasario 12 d.)

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. A1-348 "Dėl informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (atsiųsti įsakymą ir tvarkos aprašą).

     

Teisės aktų paieška