Durų skambučiai

Asmenys klausos techninės pagalbos priemonėmis aprūpinami išmokant naujų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją.

Šiomis techninės pagalbos priemonėmis asmenys aprūpinami tol, kol jų Centras turi. 

 

Duru-skambutis.jpg Aprūpina TPNC

Signalinis durų įtaisas ir signalų rodytuvas

Duru-skambucio-pavyzdys.png Kompensuoja TPNC

Durų skambutis

Durų skambučiai

Asmenys klausos techninės pagalbos priemonėmis aprūpinami išmokant naujų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją.

Šiomis techninės pagalbos priemonėmis asmenys aprūpinami tol, kol jų Centras turi. 

 

Duru-skambutis.jpg Aprūpina TPNC

Signalinis durų įtaisas ir signalų rodytuvas

Duru-skambucio-pavyzdys.png Kompensuoja TPNC

Durų skambutis

Durų skambučiai

Asmenys klausos techninės pagalbos priemonėmis aprūpinami išmokant naujų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją.

Šiomis techninės pagalbos priemonėmis asmenys aprūpinami tol, kol jų Centras turi. 

 

Duru-skambutis.jpg Aprūpina TPNC

Signalinis durų įtaisas ir signalų rodytuvas

Duru-skambucio-pavyzdys.png Kompensuoja TPNC

Durų skambutis

Durų skambučiai

Asmenys klausos techninės pagalbos priemonėmis aprūpinami išmokant naujų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją.

Šiomis techninės pagalbos priemonėmis asmenys aprūpinami tol, kol jų Centras turi. 

 

Duru-skambutis.jpg Aprūpina TPNC

Signalinis durų įtaisas ir signalų rodytuvas

Duru-skambucio-pavyzdys.png Kompensuoja TPNC

Durų skambutis

Durų skambučiai

Asmenys klausos techninės pagalbos priemonėmis aprūpinami išmokant naujų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją.

Šiomis techninės pagalbos priemonėmis asmenys aprūpinami tol, kol jų Centras turi. 

 

Duru-skambutis.jpg Aprūpina TPNC

Signalinis durų įtaisas ir signalų rodytuvas

Duru-skambucio-pavyzdys.png Kompensuoja TPNC

Durų skambutis