Darbo užmokestis

TECHNINĖS PAGALBOS NEĮGALIESIEMS CENTRO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 
darbuotojų  vidutinis mėnesio darbo užmokestis su priedais ir priemokomis eurais
neatskaičius mokesčių

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais

 

2022 m.

I ketv.

2022 m.

II ketv. 

 2022 m.

III ketv. 

 2022 m.

IV ketv.

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

 

1

Direktorius

 

-  -  -  3075,55

2

Direktoriaus pavaduotoja(as)

 

2582.27  2633,91  2633,91  2647,91

3

Skyrių vedėjai

 

1964.41  2307,01  2307,01  2237,74

4

Specialistai

 

1613.34  1746,14  1831,16  1701,52

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais

 

2021 m.

I ketv.

2021 m.

II ketv. 

 2021 m.

III ketv. 

 2021 m.

IV ketv.

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

 

1

Direktorius

 

 1911,6   -  -  -

2

Direktoriaus pavaduotoja(as)

 

 1969,65  2045.41  2045.41  2424,19 

3

Skyrių vedėjai

 

 1823,98  1909.61  2005,36   2025,10 

4

Specialistai

 

1394,23  1464.68  1479,66   1579,62 

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais

 

2020 m.

I ketv.

2020 m.  II ketv.

2020 m.  III ketv.

2020 m. IV ketv.

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

 

1

Direktorius

 

 1839,79  1724,8  1724,8  1900.8

2

Direktoriaus pavaduotoja(as)

 

 -      

3

Skyrių vedėjai

 

 1700,04  1829,14  1829,14  1925.18

4

Specialistai

 

 1336,2  1374,53  1340,09  1413.03
           

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais

 

2019 m.

I ketv.

2019 m.  II ketv.

2019 m.  III ketv.

2019 m. IV ketv.

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

 

1

Direktorius

 

2034,48  2034,46  2034.46  2034.48

2

Direktoriaus pavaduotoja(as)

 

1643,40  1555,27  1555.27  1897.43

3

Skyrių vedėjai

 

1771,21  1502,07  1505.97  1760.44

4

Specialistai

 

1272,62  1203,91  1239.80  1344.45

           

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais

 

2018 m.

I ketv.

2018 m.  II ketv.

2018 m.  III ketv.

2018 m. IV ketv.

Valstybės tarnautojai

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

 

1

Direktorius

 

1539,49  1558,20  1558,20  1558,20

2

Direktoriaus pavaduotoja(as)

 

1164,94  1302,21  1274,56  1393,68

3

Skyrių vedėjai

 

937,57  917,26  1023,03  1035,72

4

Vyriausieji specialistai

 

868,87  893,58  995,88  1109,18

5

Specialistai

 

639,75  689,82  818,19  910,21
 

 

 

       
             

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais

 

2017 m.

I ketv.

2017 m.

II ketv.

2017 m.

III ketv.

2017 m.

IV ketv.

Valstybės tarnautojai

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

 

1

Direktorius

 

 1482,48  1482,48  1482,48

 1482,48

2

Direktoriaus pavaduotoja(as)

 

 1062,13  1096,20  1096,20

1205,82 

3

Skyrių vedėjai

 

 876,27 888,1  888,1  1002,71

4

Vyriausieji specialistai

 

862,89  837,71  837,71  959,91

5

Vyresnieji specialistai

 

676,87      

6

Specialistai

 

 635,55  678,09  678,09  743,36

 

             

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais

2015 m.

2016 m.     I ketv.

2016m.    II ketv.

2016m.   III ketv.

2016 m. IVketv.

Valstybės tarnautojai

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

 

1

Direktorius

1482,48 

1603,31

1555,49

 1482,48

1482,48 

2

Direktoriaus pavaduotoja(as)

964,31

738,40

883,98

 852,00

958,50 

3

Skyrių vedėjai

683,79

592,93

677,27

662,85 

739,40

4

Vyriausieji specialistai

615,44

617,61

624,07

663,69

 773,74

5

Vyresnieji specialistai

491,19

556,43

545,13

 553,8

 625,59

6

Specialistai

492,57

489,22

534,20

512,86 

484,63 

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais

2014 m.

2015 m.     I ketv.

2015m.    II ketv.

2015m.   III ketv.

2015 m. IV ketv.

Valstybės tarnautojai

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis

1

Direktorius

951.20

1701.45

1771.00

1528.02

1417.98

2

Direktoriaus pavaduotoja(as)

766.75

862.39

1127.00

864.66

1003.21

3

Skyrių vedėjai

545.03

565.88

622.35

744.24

802.68

4

Vyriausieji specialistai

567.65

586.51

553.26

648.00

674.00

5

Vyresnieji specialistai

423.71

0.00

440.00

378.00

655.56

6

Specialistai

463.30

456.83

448.00

467.78

597.67

 

 
 
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį litais
2013 m.

2014 m. I ketv.

2014 m. II ketv.

2014 m. III ketv.

2014 m. IV ketv.

Valstybės tarnautojai

-

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis:
1. Direktorius

2799,90 

2687,45 

3261,54 

3566,23 

3622,00 

2.

Direktoriaus pavaduotojai

1953,79

2673,86 

3006,67 

2178,25 

2731,00 

3.

Skyrių vedėjai

 1769,66

1775,63 

1842,00 

1802,00 

2108,00

4.

Vyriausieji specialistai

1813,68

1933,10 

2049,78 

1876,00 

1984,00 

5.

Vyresnieji specialistai

 1330,85

1308,67 

 1525,00

1296,00

1726,00

6.

Specialistai

1540,77 

 1629,07

1619,69 

 1371,00

1779,00

 
 
 
 
 
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį litais
2012 m.

2013 m. I ketv.

2013 m. II ketv.

2013 m. III ketv.

2013 m. IV ketv.

Valstybės tarnautojai

-

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis:
1. Direktorius

3009,22

2799,90

 2799,90

 2799,90

2799,90 

2.

Direktoriaus pavaduotojai

2218,33

1951,44

1966,70 

 1976,00

1921,00 

3.

Skyrių vedėjai

1855,59

1910,08

1741,00 

 1705,55

 1722,00

4.

Vyriausieji specialistai

1890,39

1807,89

 1789,00

 1811,00

 1846,84

5.

Vyresnieji specialistai

1460,21

1480,99

1342,00 

 1256,00

1244,40 

6.

Specialistai

1533,73

1540,35

1514,00 

1519,59 

 1589,13

 
 
 
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį litais
2011 m.

2012 m. I ketv.

2012 m. II ketv.

2012 m. III ketv.

2012 m. IV ketv.

Valstybės tarnautojai

-

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis:
1. Direktorius

3229,12

3214,70

3214,66

2799,9 

2807,63 

2.

Direktoriaus pavaduotojai

2835,15

2177,74

2426,58

2234,00

2035,00

3.

Skyrių vedėjai

2456,28

1693,44

1643,00

1820,52 

 2265,38

4.

Vyriausieji specialistai

2240,75

1667,84

1800,23

1840,48 

2253,00

5.

Vyresnieji specialistai

1763,71

1262,00

1223,21

1521,75 

1833,87 

6.

Specialistai

1954,03

1299,50

1395,06

1524,00

 1916,36

 
 
 
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį litais
2010 m.

2011 m. I ketv.

2011 m. II ketv.

2011 m. III ketv.

2011 m. IV ketv.

Valstybės tarnautojai

-

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis:
1. Direktorius

3027,57

3025,60

3061,46

3239,00

3229,12

2. Direktoriaus pavaduotojai

2159,28

2035,83

2268,50

2187,00

2835,15

3. Skyrių vedėjai

1508,04

1444,35

1641,10

1640,00

2456,28

4. Vyriausieji specialistai

1435,62

1452,10

1639,00

1716,00

2240,75

5. Vyresnieji specialistai

1066,66

1040,48

1191,00

1263,00

1763,71

6. Specialistai

1175,85

1234,50

1314,40

1319,00

1954,03

 
 
 
 
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį litais
2009 m.

2010 m. I ketv.

2010 m. II ketv.

2010 m. III ketv.

2010 m. IV ketv.

Valstybės tarnautojai

-

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis:
1. Direktorius

2627,00

3025,60

3033,47

3025,60

3025,60

2. Direktoriaus pavaduotojai

2315,75

2034,00

2081,99

2110,78

2410,36

3. Skyrių vedėjai

1574,75

1439,31

1446,08

1487,29

1659,48

4. Vyriausieji specialistai

1541,00

1398,15

1332,21

1389,81

1622,31

5. Vyresnieji specialistai

1223,25

1069,23

1010,45

1010,63

1176,33

6. Specialistai

1131,25

1037,62

1103,42

1128,92

1433,47