2022-05-05 dienos Centras sulaukė daug svečių

2022-05-05 dieną Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 30 metų Jubiliejaus proga, sulaukė daug svečių įvairiuose padaliniuose. Šią dieną Centras visoje Lietuvoje paskelbė atvirų durų dieną, tad praėjus šiek tiek laiko, norime labai pasidžiaugti sulaukus labai daug sveikinimų ir palinkėjimų, tad norime trumpai apžvelgti, kas pas mus atvyko bei kokius turėjome susitikimus.

 

Vilnius:

 

Centre Vilniuje sulaukėme tikrai nemažai svečių bei gavome nemažai sveikinimų Jubiliejaus proga. Mus aplankė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH), Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos atstovai, Žmonių su negalia sąjungos atstovai ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Švenčionių raj. filialo atstovė. Centro svečiams buvo suteikta įvairi informacija, susijusia su Centro naujovėmis, naujomis tvarkomis. Pristatyta, kaip veikia nauja paslauga, tai bandomųjų mobilių komandų veikla. Aprodytos patalpos, Techninių pagalbos priemonių sandėliai, remonto dirbtuvės. 

 Vilnius 30 m. bendras

 

Klaipėda:

 

Centro Klaipėdos viešųjų paslaugų teikimo skyriuje mus aplankė šios įstaigos: Kretingos socialinių paslaugų centras, Palangos socialinių paslaugų centras, Klaipėdos socialinės paramos centras, VšĮ „Likimo laiptai“, Klaipėdos r. paramos šeimai centras, BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“. Centro darbuotojai supažindino su veikla, esamomis naujovėmis bei papasakojo, kaip veikia bandomųjų mobilių komandų paslauga. 

 

Klaipeda 30 m.

 

 Panevėžys:

 

Viešųjų paslaugų aprūpinimo skyriaus, Panevėžio apskrityje, darbuotojai apsilankė Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centre ir susitiko su šio Centro bendruomene. Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus socialinės priemonės koordinatorė Panevėžio apskrityje Meilė Kielaitė susitikimo dalyvius supažindino su nauja tvarka, aprūpinant asmenis klausos techninės pagalbos priemonėmis. Taip pat buvo pristatyta nauja TPNC teikiama - bandomųjų mobiliųjų komandų paslauga. Centras taria Ačiū nevyriausybinėms organizacijoms ir gestų kalbos vertėjoms už bendradarbiavimą.

 PAnevezys 30 metu

 

Alytus:

 

Centras Alytuje per atvirų durų dieną susitiko su VšĮ Nuoširdus rūpestis (teikia socialines paslaugas, kurias iš dalies kompensuoja savivaldybė), socialinėmis darbuotojomis ir soc. darbuotojų padėjėjomis, pasidalino informacija dėl priemonių paėmimo, grąžinimo tvarkos, dokumentų pateikimo tvarkos, teikiamų remonto paslaugų asmenims. Taip pat buvo susitikę su Alytaus autizmo asociacijos direktore Klementina Gruzdiene, pasidalino informacija dėl komunikacijos ir sensorikos priemonių įsigijimo tvarkos, taip pat dalinosi gerąja patirtimi, aptarė esamas problemas.

 

Marijampolė:

 

Centro Marijampolės viešųjų paslaugų teikimo skyriuje, sulaukėme svečių iš Marijampolės kolegijos, kuriuos supažindinome su savo veikla, aprodėme Technines pagalbos priemones, jų pritaikymą bei išdavimo galimybes.

 

Centro susitikimas us Marijampoles kolegija

 

 

Telšiai: 

 

Centre, Telšių viešųjų paslaugų teikimo skyriuje,  apsilankė Telšių socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė G. Šliogerienė ir socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis P. Gaudešienė. Darbuotojos, dirbančios su šeimomis susiduria su įvairiomis negaliomis turinčiais klientais. Svečiai buvo supažindinti su centro veikla, judėjimo, regos, klausos, komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonių įsigijimo tvarka. Pristatytas bandomųjų mobilių komandų darbas. Pasidalinta lankstinukais. Informuota, kad teikiamos paslaugas ir karo pabėgėliams iš Ukrainos.

 

MicrosoftTeams image

 

Utena:

 

Į  Utenos viešųjų paslaugų teikimo skyrių paminėti jubiliejaus atvyko atstovai iš Utenos ligoninės reabilitacijos skyriaus, Utenos rajono neįgaliųjų draugijos, Utenos Kristaus žengimo į dangų parapijos globos namų, Utenos rajono socialinių paslaugų skyriaus.

Svečiai supažindinti su įstaigos veikla, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis naujovėmis, bandomųjų mobiliųjų komandų teikiama paslauga, atsakyta į jiems rūpimus klausimus, išdalintos atmintinės.

 

Utena 30 m.