TPNC dalyvavo metiniame EASTIN suvažiavime

2022 m. liepos 11–12 dienomis Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus socialinės priemonės vykdymo koordinatorė Marijampolės apskrityje Vita Butkutė dalyvavo EASTIN tinklo metiniame suvažiavime, kuris vyko Italijoje, Leko mieste. Pagrindiniai suvažiavimo tikslai buvo supažindinti EASTIN tinklo narius su naujovėmis ir pasikeitimais EASTIN svetainėje (www.eastin.eu), numatyti 2023–2025 m. EASTIN tinklo vystymo tikslus, šalims narėms pasidalyti savo šalių aprūpinimo TPP sistemomis bei pristatyti nuveiktus darbus per paskutinius metus.

EASTIN - Paieškos - Pagalbinių technologijų produktai

 

MicrosoftTeams image 3MicrosoftTeams image 1MicrosoftTeams imageMicrosoftTeams image 2