Judėjimo TPP kriterijai

Eil.

Nr.

Judėjimo techninės pagalbos priemonės
 (toliau – TPP) pavadinimas

Judėjimo TPP aprašymas

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti judėjimo TPP (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)

1.

ELEKTRINIS VEŽIMĖLIS. Judėjimo TPP, varoma elektra

1.1.

Elektrinis vežimėlis ir jo priedai asmeniui nuo 18 metų

Judėjimo TPP, varoma vienu arba daugiau elektros variklių, valdomų vežimėlyje sėdinčio asmens ir (arba) padėjėjo, turinti jame sėdinčiam asmeniui skirtą kūno atramos sistemą, elektroninį greičio valdiklį bei elektroninį arba rankinį krypties valdiklį

Asmeniui nustatyta tetraplegija arba labai ryški tetraparezė; asmuo turi neprotezuojamas abiejų blauzdų ir šlaunų biges, kai pažeistos abiejų rankų funkcijos; yra nervų, judėjimo ir atramos sistemos ar kitų sistemų pažeidimų, kai labai sutrikusi visų keturių galūnių funkcija (ryški abiejų rankų parezė ir kojų plegija)

1.2.

Elektrinis vežimėlis ir jo priedai asmeniui iki 18 metų

1.3.

Daugiafunkcis elektrinis vežimėlis

Elektrinis vežimėlis, turintis papildomas funkcijas (pvz.: pakėlimo, pastatymo į vertikalią padėtį, perkėlimo, įskaitant ir vežimėlio valdymą burna ir kt.)

Asmeniui nuo 14 metų nustatyta tetraplegija (labai ryški tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, nugaros ar galvos smegenų pažeidimo, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; asmuo turi neprotezuojamas abiejų blauzdų ir šlaunų biges, kai pažeistos abiejų rankų funkcijos

1.4.

Skuteris

Judėjimo TPP, varoma elektra, su vairo mechanizmu, valdomu paties naudotojo, galinti įveikti ne mažesnę kaip 15 procentų statumo įkalnę ir nuvažiuoti ne mažiau kaip
15 km

Asmeniui nuo 18 metų nustatyta vienos arba abiejų kojų parezė; ryški hemiparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis arba amiostatinis sindromas; lėtinis kojų arterinės kraujotakos
II laipsnio nepakankamumas; lėtinis kojų veninės kraujotakos
III laipsnio nepakankamumas; abiejų kojų dramblialigė; lėtinis plaučių III laipsnio nepakankamumas; širdies
III funkcinės klasės nepakankamumas; asmeniui persodinta širdis ar dirbtinė širdis; asmeniui nustatytas hipofizinis sindromas; asmeniui nustatytas specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis

2.

VEŽIMĖLIS. Judėjimo TPP, valdoma rankiniu būdu

2.1.

Palydovo valdomas vežimėlis

 

2.1.1.

Nesudėtingos konstrukcijos ar multifunkcis asmeniui iki 18 metų

Vežimėlis, kurį stumia ir valdo kitas asmuo, su trimis ar keturiais mažais ratais, stūmimo rankena (-omis), saugos ir (ar) kitais kūno prilaikymo diržais, padedančiais užtikrinti stabilią sėdėseną, reguliuojamomis nugaros, pėdų ir kitomis atramomis, tinkamas važiuoti lauke

 

Asmeniui nustatytas III laipsnio kraujotakos nepakankamumas; III laipsnio plaučių, širdies nepakankamumas; hemiplegija arba ryški hemiparezė; paraplegija;

ryški kojų parezė, tetraparezė;

ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis sindromas; abiejų blauzdų bigės arba aukštesnio lygio amputacija; judėjimo ir atramos sistemos ligos ir traumų pasekmės, trukdančios valdyti mechaninį vežimėlį;

asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis

2.1.2.

Nesudėtingos konstrukcijos asmeniui nuo 18 metų

Vežimėlis, kurį stumia ir valdo kitas asmuo, su keturiais mažais ratais, stūmimo rankena (-omis), nugaros, rankų, reguliuojamomis pėdų atramomis, padedančiomis išlaikyti sėdimą padėtį, tinkamas naudoti patalpoje ir urbanistinėje aplinkoje

Asmeniui nustatytas III laipsnio kraujotakos nepakankamumas;

III laipsnio plaučių, širdies nepakankamumas; hemiplegija arba ryški hemiparezė; paraplegija; apysunkė kojų paraparezė, tetraparezė; ryški ataksija;

ryškus hiperkinezinis sindromas; abiejų blauzdų bigės arba aukštesnio lygio amputacija; judėjimo ir atramos sistemos ligos ir traumų pasekmės, trukdančios valdyti mechaninį vežimėlį;

asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis

2.1.3.

multifunkcis asmeniui nuo 18 metų

 

 

Vežimėlis, kurį stumia ir valdo kitas asmuo, su nugaros, pėdų, liemens, galvos ir kitomis atramomis, reguliuojamomis įvairiomis kryptimis, saugos bei kitais kūno prilaikymo diržais, padedančiais užtikrinti stabilią sėdėseną, su galimybe keisti sėdėjimo padėtį

2.2.

Abiem rankomis valdomas vežimėlis su varomaisiais galiniais ratais

 

2.2.1.

Universalaus tipo

 

2.2.1.1.

Nesudėtingos konstrukcijos

Vežimėlis, kurį varo ir valdo jame sėdintis asmuo, abiem rankomis sukdamas ratus ar ratų lankus (gali valdyti ir kitas asmuo), tinkamas naudoti patalpoje ir urbanistinėje aplinkoje

Asmuo dėl sveikatos būklės (pvz.: paraplegijos, paraparezės, raumenų nykimo, išsėtinės sklerozės ir kt.) negali funkcionaliai vaikščioti, bet gali judėti rankomis varomu vežimėliu, vis dėlto nėra visiškai savarankiškas; asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis

2.2.1.2.

Sveriantis ne daugiau kaip 14 kg 

Vežimėlis, kurį varo ir valdo jame sėdintis asmuo, abiem rankomis sukdamas ratus ar ratų lankus (vežimėlį gali valdyti ir kitas asmuo), tinkamas naudoti patalpoje ir urbanistinėje aplinkoje, visiškai sukomplektuotas sveria ne daugiau kaip 14 kg

2.2.1.3.

Turintis daugiau reguliavimo galimybių

Vežimėlis, kurį varo ir valdo jame sėdintis asmuo, abiem rankomis sukdamas ratus ar ratų lankus (vežimėlį gali valdyti ir kitas asmuo), tinkamas naudoti patalpoje ir urbanistinėje aplinkoje, turintis daugiau nei įprasta reguliavimo (pvz., keičiant varomųjų ratų padėtį ir kt.) galimybių

2.2.1.4.

Su svorio centru, perkeltu atgal

Vežimėlis, kurį varo ir valdo jame sėdintis asmuo, abiem rankomis sukdamas ratus ar ratų lankus (vežimėlį gali valdyti ir kitas asmuo), tinkamas naudoti patalpoje ir urbanistinėje aplinkoje, su svorio centru, perkeltu atgal

2.2.1.5.

Multifunkcis

Vežimėlis, kurį varo ir valdo jame sėdintis asmuo, abiem rankomis sukdamas ratus ar ratų lankus (vežimėlį gali valdyti ir kitas asmuo), tinkamas naudoti patalpoje ir urbanistinėje aplinkoje, su nugaros, pėdų, liemens, galvos ir kitomis atramomis, reguliuojamomis įvairiomis kryptimis, saugos bei kitais kūno prilaikymo diržais, padedančiais užtikrinti stabilią sėdėseną (sėdėjimo padėtį galima keisti)

2.2.1.6.

Bariatrinis

Vežimėlis, kurį varo ir valdo jame sėdintis asmuo, sveriantis daugiau kaip 125 kg, abiem rankomis sukdamas ratus ar ratų lankus (vežimėlį gali valdyti ir kitas asmuo), tinkamas naudoti patalpoje ir urbanistinėje aplinkoje

Asmuo dėl sveikatos būklės (pvz.: paraplegijos, paraparezės, raumenų nykimo, išsėtinės sklerozės ir kt.) negali funkcionaliai vaikščioti, bet gali judėti rankomis varomu vežimėliu, vis dėl to, nėra visiškai savarankiškas (nemoka išlaikyti kūno pusiausvyros galinių ratų pusėje); asmuo dėl nutukimo negali funkcionaliai vaikščioti; asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis

2.2.2.

Aktyvaus tipo

Manevringas, abiem rankomis valdomas vežimėlis su varomaisiais galiniais ratais, sveriantis ne daugiau kaip
11 kg (visiškai sukomplektuotas)

Asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu vežimėliu, įprastoje aplinkoje jis yra visiškai savarankiškas

2.3.

Vienpusio varymo

Vežimėlis, kurį viena ranka varo ir valdo jame sėdintis asmuo, sukdamas ratus ar ratų lankus (vežimėlį gali valdyti ir kitas asmuo), tinkamas naudoti patalpoje ir urbanistinėje aplinkoje

Asmuo dėl sveikatos būklės gali judėti viena ranka varomu vežimėliu ir dėl specialių įgūdžių ar kitų individualių savybių judėti vienpusio varymo vežimėliu

2.4.

Skirtas tetraplegikui  

Manevringas vežimėlis su reguliuojamo aukščio nugaros atrama, stūmimo rankenomis, varomaisiais galiniais ratais, valdomas abiem rankomis neslidžiais lankais, padengtais sukibimą su paviršiais pagerinančia danga

Asmuo dėl sveikatos būklės (silpnų rankų / plaštakų ir sutrikusios liemens kontrolės) gali judėti vežimėliu su reguliuojamo aukščio nugaros atrama ir lankais neslidžia danga

2.5.

Individualiai pagamintas vežimėlis

 

2.5.1.

Asmeniui iki 18 metų

Vežimėlis, pagamintas individualiai pagal asmens individualius fizinius ir medicininius poreikius

Asmuo dėl sveikatos būklės juda vežimėliu, kai nėra galimybės pritaikyti kitos rūšies vežimėlio, ir jo individualiems poreikiams patenkinti būtinas individualiai pagamintas vežimėlis

2.5.2.

Asmeniui nuo 18 metų (S)

Vežimėlis, pagamintas individualiai pagal asmens individualius fizinius ir medicininius poreikius

3.

VEŽIMĖLIO REIKMENYS, DALYS ir (AR) DETALĖS

3.1.

Vežimėlyje sėdinčio asmens tvirtinimo sistemos (diržai, liemenės, naudojami sėdint vežimėlyje)

Priemonės, skirtos asmenims, kurie neišlaiko pusiausvyros, sėdėdami slysta, svyra į vieną pusę, negali pastovėti

 

Asmuo naudojasi vežimėliu

3.2.

Plaštakos apsaugos priemonės

Pirštinės vežimėliui valdyti

Asmeniui nustatyta tetraparezė, tetraplegija

3.3.

Pagalbinis ratas

Prie aktyvaus tipo vežimėlio tvirtinamas pagalbinis ratas, padedantis lengviau įveikti paviršiaus nelygumus, šaligatvio bortelius ar kitas kliūtis, kai reikia naudotis vežimėliu urbanistinėje aplinkoje

Asmuo naudojasi aktyvaus tipo vežimėliu

3.4.

Varytuvas

 

 

3.4.1.

Mechaninis

Įtaisas, montuojamas prie aktyvaus tipo vežimėlio, padedantis rankiniu būdu varyti (traukti) vežimėlį

Asmuo naudojasi aktyvaus tipo vežimėliu

3.4.2.

Elektrinis

Įtaisas, padedantis vežimėlį varyti elektra, montuojamas prie vežimėlio, skirto tetraplegikui, arba aktyvaus tipo vežimėlio

Asmeniui nuo 14 metų nustatyta tetraplegija (labai ryški tetraparezė), kojų plegija dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, nugaros ar galvos smegenų pažeidimo, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių ir asmuo naudojasi neįgaliojo vežimėliu, skirtu tetraplegikui arba aktyvaus tipo vežimėliu

3.4.3.

Hibridinis

Įtaisas, padedantis varyti vežimėlį rankomis ir (ar) elektra, montuojamas prie vežimėlio, skirto tetraplegikui, arba aktyvaus tipo vežimėlio

Asmuo naudojasi vežimėliu, skirtu tetraplegikui, arba aktyvaus tipo vežimėliu, išskyrus tam tikrus atvejus

3.5.

Sustiprintos padangos su kameromis

Vežimėlio padangų viršutinė gumos danga sustiprinta, padangos su kameromis

Asmuo naudojasi universalaus tipo vežimėliu, aktyvaus tipo vežimėliu ir vežimėliu, skirtu tetraplegikui

3.6.

Padanga (įprasta) su kamera

Vežimėlio padangų viršutinė gumos danga įprasta, padangos su kameromis

Asmuo naudojasi neįgaliojo vežimėliu

3.7.

Baterija

Elektriniam vežimėliui elektrą tiekiantis įtaisas

Asmuo naudojasi elektriniu vežimėliu

3.8.

Vežimėlio dalys ir (ar) detalės, skirtos individualiam vežimėlio pritaikymui

Individualiam naudojimui skirtos atsarginės dalys ar detalės, siekiant vežimėlį pritaikyti asmens individualiems poreikiams

Asmuo naudojasi vežimėliu

3.9.

Vežimėlio nugaros atrama

 

Asmeniui, besinaudojančiam vežimėliu, reikia užtikrinti nugaros stabilumą

4.

PER(SI)KĖLIMO PRIEMONĖS

4.1.

Slankioji lenta

Asmens padėties ar krypties keitimo priemonė, skirta asmeniui savarankiškai persėsti nuo vieno paviršaus ant kito slinkties būdu

Asmeniui sunku persėsti nuo vieno paviršiaus ant kito, jis negali savarankiškai persikelti iš vienos vietos į kitą pasikeldamas, atsistodamas

4.2.

Slankusis kilimėlis ar vartymo paklodė

Asmens padėties ar krypties keitimo priemonė, skirta asmeniui persėsti nuo vieno paviršaus ant kito, pakeisti padėtį lovoje slinkties būdu, sumažinti trintį ir apsaugoti odą nuo pažeidimo

Asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos, paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis

4.3.

Keliamasis diržas ar keliamųjų diržų komplektai

Įtaisas, skirtas rankiniu būdu perkelti asmenį į kitą vietą, prilaikyti jį stovint ar vaikštant

Asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis; asmuo turi judėjimo sutrikimų

4.4.

Mobilusis keltuvas su stacionaria ar diržine sėdyne

Įtaisas, skirtas sunkiai judantį, sunkiai atsistojantį asmenį sėdimoje padėtyje perkelti į vežimėlį, kėdę, vonią, ant tualeto ir pervežti patalpoje

Asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis

4.5.

Sukamasis diskas

Įtaisas, pritaikytas asmeniui lengviau pasisukti sėdint ant kėdės, lovos, automobilio sėdynės

Asmuo naudojasi vežimėliu

4.6.

Atsikėlimo stovas arba diržai

Prie lovos pastatomas stovas arba tvirtinami diržai, į kurį (-iuos) įsitvėrusiam asmeniui lengviau atsikelti iš lovos

Asmeniui sunku pasiversti, keisti kūno padėtį ir (ar) atsisėsti lovoje

4.7.

Keliamoji sėdynė

Kėlimo įranga asmeniui nuo sėdimojo paviršiaus pakelti, padedanti jam lengviau atsistoti, naudojama kaip atrama sėdantis ar stojantis

Asmeniui nustatytas reumatoidinis artritas; asmuo yra po endoprotezavimo operacijos

5.

TRIRATIS AR KETURRATIS

5.1.

Kojomis minamas triratis ar keturratis

Judėjimo ir (ar) reabilitacijos priemonė, skirta asmenims, turintiems pusiausvyros ir judėjimo sutrikimų

Asmens koordinacija dėl cerebrinio ar kitokio paralyžiaus sutrikusi, tačiau jis gali judėti triračiu ar keturračiu

5.2.

Rankomis valdomas triratis

Judėjimo ir (ar) reabilitacijos priemonė, skirta asmenims, kurie greitai pavargsta ir kurie turi pusiausvyros, judėjimo sutrikimų

Asmens koordinacija dėl cerebrinio ar kito paralyžiaus sutrikusi, bet jis gali judėti triračiu

6.

VIENA RANKA VALDOMOS VAIKŠČIOJIMO PRIEMONĖS

6.1.

Vaikščiojimo lazdelė

 

6.1.1.

Medinė

Ranka valdomas įtaisas (turintis rankeną, kotą ir vieną antgalį, bet neturintis dilbio atramos), skirtas asmeniui pasiremti ir išlaikyti pusiausvyrą vaikščiojant

Asmeniui nustatytas raumenų silpnumas (poliomielitas, miastenija, apatinių galūnių nervų pažeidimai); sutrikusi pusiausvyra (pvz.: galvos smegenų pažeidimai, išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, polineuropatija ir kt.); kaulų ir sąnarių pažeidimai (osteoporozė, deformuojanti artrozė, traumos); deformacijos (skoliozė, galūnės sutrumpėjimas)

6.1.2.

Metalinė

6.2.

Vaikščiojimo lazda su trimis ar daugiau kojelių

Ranka valdomas įtaisas (turintis atramą, rankeną, kotą ir tris ar daugiau antgalių), skirtas asmeniui pasiremti ir išlaikyti pusiausvyrą vaikščiojant

Asmeniui nustatytas pusiausvyros sutrikimas

6.3.

Alkūniniai ramentai

Ranka laikomi įtaisai (turintys alkūninę atramą, kotą, rankeną ir antgalį (-ius)), skirti asmeniui pasiremti ir išlaikyti pusiausvyrą vaikščiojant

Asmeniui nustatytas pusiausvyros ar koordinacijos sutrikimas (galvos smegenų traumos, insultas, stuburo pažeidimai ir trauminiai kaulų, raumenų pažeidimai kaip kitų ligų pasekmės); asmuo yra po endoprotezavimo operacijos

6.4.

Pažastiniai ramentai

 

6.4.1.

Mediniai

Ranka laikomi įtaisai (turintys pažasties atramą, kotą, rankeną ir antgalį (-ius)), skirti asmeniui pasiremti ir išlaikyti pusiausvyrą vaikščiojant

Asmeniui nustatytas abipusis apatinių galūnių silpnumas, pusiausvyros ar koordinacijos sutrikimas, reumatoidinis artritas, apatinių galūnių pažeidimai, nervų sistemos ligos, sutrikdžiusios apatinių galūnių funkciją, traumų pasekmės; asmuo yra po endoprotezavimo operacijos

6.4.2.

Metaliniai

6.5.

Viena ranka valdomos vaikščiojimo priemonės priedai

Viena ranka valdomos vaikščiojimo priemonės atsarginės detalės (vasariniai ir žieminiai antgaliai)

Asmuo naudojasi viena ranka valdoma vaikščiojimo priemone

7.

ABIEM RANKOMIS VALDOMOS VAIKŠČIOJIMO PRIEMONĖS

7.1.

Vaikščiojimo rėmas

Rėmas (su rankenomis, keturiais antgaliais ar dviem antgaliais ir dviem ratukais, be dilbio atramos, gali būti standusis ar žingsniuojantis), kurį asmuo pakelia norėdamas judėti, kuris padeda asmeniui išlaikyti stabilumą, pusiausvyrą ir kuriuo einantis ar stovintis asmuo paremia savo kūną

Asmeniui nustatytas vienpusis ar abipusis apatinių galūnių silpnumas ir (ar) apatinių galūnių bei viso kūno nestabilumas ar pusiausvyros sutrikimas (pvz.: išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, insultas, traumos ir kt.) arba asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis

7.2.

Vaikštynė su ratukais

Vaikščiojimo įtaisas (su rankenomis, trimis ar daugiau ratukų, gali būti su poilsiui skirta sėdyne, nugaros atrama, traukiamas), kurį judindamas (stumdamas ar traukdamas) einantis asmuo užsitikrina stabilumą ir pusiausvyrą

7.3.

Vaikštynė su staliuku

Įtaisas su ratukais ir atraminiu staliuku arba dilbio atramomis, stumiamas į priekį abiem rankomis ar abiem rankomis ir viršutine kūno dalimi

7.4.

Sėdimoji vaikštynė

Įtaisas su ratais ir sėdyne ar diržu, laikančiu einančio asmens kūną, su dilbio atrama ar be jos

Asmuo dėl sveikatos būklės gali vaikščioti tik sėdimoje padėtyje

7.5.

Abiem rankomis valdomos vaikščiojimo priemonės dalys ir detalės

Abiem rankomis valdomos vaikščiojimo priemonės atsarginės dalys ir detalės (pvz.: sėdynėlė, kojų skirtuvas ir kt.)

Asmuo naudojasi abiem rankomis valdomomis vaikščiojimo priemonėmis

8.

TUALETO REIKMENYS

8.1

Naktipuodžio kėdutė (su ratukais ar be jų)

Kėdė su ratukais ar be jų, turinti surinkimo talpyklą, būtiną naudojantis ne tualetu

Asmuo turi judėjimo funkcijų sutrikimų arba asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis

8.2.

Paaukštinta tualeto sėdynė

 

8.2.1.

Atskira (pastatoma) arba tvirtinama, arba netvirtinama

Sėdynė, skirta tualeto kriauklės aukščiui padidinti ir sėdėjimui ant sėdynės, atsistojimui nuo tualeto palengvinti. Pastatoma tualeto sėdynė – sėdynė, stovinti ant grindų, lengvai patraukiama nuo tualeto kriauklės, pvz., virš tualeto kriauklės naudojamas rėmas ir kt. Netvirtinama tualeto sėdynė – sėdynė, uždėta tiesiai ant tualeto kriauklės, nuo kurios ją galima lengvai nuimti.

Tvirtinama tualeto sėdynė – sėdynė, tvirtinama prie tualeto kriauklės.

Asmuo turi judėjimo funkcijų sutrikimų ir gali atsistoti tik nuo paaukštintų paviršių (pvz., po endoprotezavimo operacijos, kai sutrikusios klubo sąnario funkcijos ir kt.); asmeniui nustatyta tokia neurologinė būklė, kai jis gali atsistoti tik nuo paaukštintų paviršių

8.2.2.

Elektra valdoma

Tualeto sėdynė, valdoma pulteliu

 

9.

PRAUSIMOSI, MAUDYMOSI VONIOJE IR DUŠE PRIEMONĖS

9.1.

Vonios (dušo) kėdė su ratukais

Kėdė su ratukais, skirta atsisėsti prausiantis po dušu

Asmuo naudojasi judumą ir pusiausvyrą užtikrinančiomis ar palengvinančiomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis (pvz.: įvairaus tipo vežimėliais, lazdelėmis, ramentais ir kt.)

9.2.

Vonios (dušo) kėdė be ratukų

Kėdė be ratukų, skirta atsisėsti maudantis vonioje ar prausiantis po dušu

Asmuo naudojasi judumą ir pusiausvyrą užtikrinančiomis ar palengvinančiomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis (pvz.: įvairaus tipo vežimėliais, lazdelėmis, ramentais ir kt.)

9.3.

Stacionari dušo kėdė

Kėdutė, skirta atsisėsti prausiantis po dušu, tvirtinama prie sienos

Asmuo naudojasi judumą ir pusiausvyrą užtikrinančiomis ar palengvinančiomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis (pvz.: įvairaus tipo vežimėliais, lazdelėmis, ramentais ir kt.)

9.4.

Vonios suoliukas

 

9.4.1.

Nesudėtingos konstrukcijos

Suoliukas, dedamas ant vonios krašto (-ų) ar į vonią, skirtas asmeniui atsisėsti prausiantis

Asmuo naudojasi judumą ir pusiausvyrą užtikrinančiomis ar palengvinančiomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis (pvz.: įvairaus tipo vežimėliais, lazdelėmis, ramentais ir kt.)

9.4.2.

Elektrinis, valdomas pulteliu

Suoliukas, dedamas į vonią, jo aukštis ir nugaros atramos kampas reguliuojami pulteliu

Asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis

9.5.

Vonios lenta

Lenta, dedama ant vonios krašto (-ų), skirta asmeniui atsisėsti prausiantis

Asmuo naudojasi judumą ir pusiausvyrą užtikrinančiomis ar palengvinančiomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis (pvz.: įvairaus tipo vežimėliais, lazdelėmis, ramentais ir kt.)

9.6.

Nešiojamoji (pripučiama ar sudedama) vonia

Vonia, skirta slaugomam asmeniui lovoje maudyti

Asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

9.7.

Turėklai ar rankenos

 

Įtaisai, tiesūs ar lenkti strypai, kuriuos galima laikinai arba stacionariai pritvirtinti prie sienos ar grindų, kad kūno padėtį keičiantis asmuo galėtų į juos įsitverti

Asmuo turi judėjimo ar pusiausvyros sutrikimų

10.

SĖDIMIEJI BALDAI

10.1.

Kėdutė vaikui

Kėdutė, skirta individualiems vaiko sėdėjimo poreikiams užtikrinti

Asmeniui nustatytas cerebrinis ar kitoks paralyžius, judėjimo ir atramos sistemos sutrikimai

10.2.

Darbo kėdė

Kėdė su staliuku ar be jo, skirta sėdinčio asmens atramai užtikrinti ir jo pečiams, liemeniui, dubens sričiai, kojoms, galvai stabilizuoti

10.3.

Sėdynė ar sėdėjimo sistema

Priemonė, tvirtinama prie kėdės ar kito pagrindo, įdedama į vežimėlį ar kitą priemonę, skirta sėdinčio asmens atramai užtikrinti ir jo pečiams, liemeniui, šlaunims, dubens sričiai stabilizuoti

10.4.

Sėdimųjų baldų dalys ir detalės

Atsarginės dalys ir detalės skirtos Sąrašo 10.1, 10.2 ir 10.3 papunkčiuose nurodytiems baldams

Asmuo naudojasi sėdimaisiais baldais

10.5.

Automobilinė kėdutė

Priemonė su 5 taškų tvirtinamaisiais diržais, skirta asmeniui saugiai vežti transporto priemonėje

Asmeniui nustatytas cerebrinis ar kitoks paralyžius; judėjimo ir atramos sistemos sutrikimai

11.

STALAI

11.1.

Lovos staliukas  

Staliukas, skirtas naudoti šalia arba virš lovos

Asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis

12.

PRIEMONĖS PRAGULOMS IŠVENGTI IR JŲ PRIEDAI

12.1.

Automatiškai reguliuojama lova

Lova, kurios vienos ar daugiau čiužinio atramos dalių aukštis ar kampas reguliuojamas elektriniu mechanizmu, valdomu lovos naudotojo ar jį slaugančio asmens

Asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar paliatyviosios pagalbos, ar slaugos paslaugų namuose poreikis

12.1.1.

Automatiškai reguliuojamos lovos dalys ir detalės

Atsarginės dalys ir detalės, skirtos automatiškai reguliuojamai lovai (pvz.: ratai, pakėlimo mechanizmas, valdymo pultas ir kt.)

Asmuo naudojasi automatiškai reguliuojama lova

12.2.

Čiužinys praguloms išvengti

 

12.2.1.

Poroloninis ar pripučiamas

Priemonė, skirta gulinčio asmens pažeidžiamas kūno dalis veikiančiai apkrovai paskirstyti, kad būtų išvengta pragulų ir žaizdų

Asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar paliatyviosios pagalbos, ar slaugos paslaugų namuose poreikis; yra pragulų atsiradimo tikimybė, esant bent vienam sunkiam organizmo funkcijų sutrikimui dėl:

galvos ir (ar) nugaros smegenų pažeidimų; arterijas obliteruojančių ligų; įvairios kilmės lėtinių venų ligų; virškinimo sistemos sutrikimų, esant malabsorbcijos sindromui; inkstų funkcijų sutrikimų, kai atliekamos dializės procedūros; endokrininių ir medžiagų apykaitos ligų, besireiškiančių galūnių angiopatija, morbidiniu nutukimu; sunkios eigos odos ir poodžio ligų; kraujo ir kraujodaros organų ligų

12.2.2

Hibridinis

Kombinuotas čiužinys, sudarytas iš kelių dalių (pvz.: sudarytas iš skirtingo tankio viskoelastinio porolono ar kitokios medžiagos; pripučiamas kombinuotas su porolono dalimi ir kt.), skirtas naudoti esant didelei pragulų atsiradimo rizikai

12.3.

Pasėstas praguloms išvengti (poroloninis ar pripučiamas, ar hibridinis)

Priemonė, skirta stabiliai asmens sėdėsenai išlaikyti ir (ar) audinio vientisumui užtikrinti, paskirstant asmens sėdmenis veikiančią apkrovą

Asmuo naudojasi vežimėliu

 

 

 

12.4.

Pasėsto praguloms išvengti užvalkalas

Keičiama pasėsto praguloms išvengti dalis

Asmuo naudojasi pasėstu praguloms išvengti

12.5.

Čiužinio praguloms išvengti užvalkalas

Keičiama čiužinio praguloms išvengti dalis

Asmuo naudojasi automatiškai reguliuojama lova ar čiužiniu praguloms išvengti

13.

JUDĖJIMO, JĖGOS IR PUSIAUSVYROS ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO ĮRANGA

13.1.

Stovėjimo atrama

 

13.1.1.

Įprasta

Įranga, skirta atramai stovinčiam asmeniui užtikrinti

Asmeniui nustatyta hemiplegija arba ryški hemiparezė, paraplegija, tetraplegija, tetraparezė, ryški ataksija, ryškus hiperkinezinis sindromas, cerebrinis paralyžius ir kt.

13.1.2.

Daugiafunkcė

Įranga, skirta asmens nukreipimui į sėdėjimo ir (ar) stovėjimo, ir (ar) gulėjimo padėtį užtikrinti, asmens padėtims tolygiai keisti, kad jo kūnas galėtų prisitaikyti ir funkcionuoti

13.2

Stovėjimo atramos dalys ir detalės

Atsarginės dalys ir detalės, skirtos stovėjimo atramai (pvz.: galvos atrama, tvirtinimo diržai ir kt.)

Asmuo naudojasi stovėjimo atrama

13.3.

Kamuolys

Kamuolio ar dvigubo kamuolio formos priemonė, skirta asmens pusiausvyrai lavinti, koordinacijai gerinti, raumenims stiprinti

Asmeniui iki 18 metų nustatyta hemiplegija arba ryški hemiparezė, paraplegija, tetraplegija, tetraparezė, ryški ataksija, ryškus hiperkinezinis sindromas, cerebrinis paralyžius

13.4.

Ritinys

Cilindro formos priemonė, skirta asmens pusiausvyrai lavinti, koordinacijai gerinti, raumenims stiprinti

14.

PRIEMONĖS, PADEDANČIOS ATLIKTI IR (ARBA) PAKEIČIANČIOS RANKOS IR (ARBA) PLAŠTAKOS, IR (ARBA) PIRŠTO FUNKCIJAS

14.1.

Rankinės plokščiosios replės

Įtaisas, skirtas tam tikru atstumu esantiems daiktams pasiekti, laikyti, suspausti ar suimti

Asmuo turi didelių rankos gniaužimo į kumštį ir pirštų griebimo sutrikimų; asmeniui dėl sveikatos būklės sunku pasiekti toli esančius daiktus

14.2.

Kojinių ir pėdkelnių apsimovimo priemonė

Įtaisas, skirtas padėti užsimauti kojines ir (ar) pėdkelnes

Asmuo turi didelių rankos gniaužimo į kumštį ir pirštų griebimo sutrikimų; asmeniui dėl sveikatos būklės sunku susilenkti ir apsimauti kojines, pėdkelnes