TPP aprūpinimo tvarkos aprašai

 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

 

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1 - 338 "Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (tvarkos aprašą)

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. A1 - 25 "Dėl Asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo" (atsisiųsti)

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. A1 - 30 "Dėl Bandomųjų mobiliųjų komandų, asmenims teikiančių aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugą, sudarymo ir jų veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo" (atsisiųsti)