Peršokti į turinį
Savarankiškumas ir gyvenimo kokybė kiekvienam TECHNINĖS PAGALBOS NEĮGALIESIEMS CENTRAS Prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
ikona: Lietuvos Respublikos herbas - Vytis

Socialiniams darbuotojams

 • Pagrindiniai ir vieni svarbiausių teisės aktų, kurie reglamentuoja aprūpinimo techninės pagalbos neįgaliesiems  priemonių  (toliau  –  TPP)  sistemą  ir  jos  dalyvių  veiksmus  Lietuvoje,  yra  Lietuvos[https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004/asr] Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas[https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004/asr], Lietuvos Respublikos vietos savivaldos[https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.5884?faces-redirect=true] įstatymas[https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.5884?faces-redirect=true] ir Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1 - 338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės[https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE95A2A87EEF/asr] pagalbos   priemonėmis   ir   šių   priemonių   įsigijimo   išlaidų   kompensavimo   tvarkos  aprašo[https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE95A2A87EEF/asr] patvirtinimo“[https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE95A2A87EEF/asr]. *TPP rūšis* ...

  Rodyti daugiau
 • Bendradarbiavimo su savivaldybių įstaigomis sutartis TPPA-naudotojo-vadovas-savivaldybiu-istaigoms.pdf[assets/Uploads/TPPA-naudotojo-vadovas-savivaldybiu-istaigoms.pdf]

  Rodyti daugiau
 • Elektroniniame kataloge pateiktos techninės pagalbos priemonės nesudaro teisiškai įpareigojančio pasiūlymo, tai yra neįpareigojantis internetinis katalogas.

  Rodyti daugiau
 • Elektroniniame kataloge pateiktos techninės pagalbos priemonės nesudaro teisiškai įpareigojančio pasiūlymo, tai yra neįpareigojantis internetinis katalogas.

  Rodyti daugiau
 • Elektroniniame kataloge pateiktos techninės pagalbos priemonės nesudaro teisiškai įpareigojančio pasiūlymo, tai yra neįpareigojantis internetinis katalogas.

  Rodyti daugiau
 • Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM vaikus aprūpina judėjimo, regos, klausos ir komunikacijos techninės pagalbos priemonėmis. Reikalingos techninės pagalbos priemonės galite ieškoti kataloge.

  Rodyti daugiau