Pranešimai socialiniams darbuotojams

Pagrindiniai ir vieni svarbiausių teisės aktų, kurie reglamentuoja aprūpinimo techninės pagalbos neįgaliesiems  priemonių  (toliau  –  TPP)  sistemą  ir  jos  dalyvių  veiksmus  Lietuvoje,  yra  Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1 - 338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos   priemonėmis   ir   šių   priemonių   įsigijimo   išlaidų   kompensavimo   tvarkos  aprašo patvirtinimo“.

TPP rūšis

Įsigijimo būdas

TPP pavyzdžiai

Paprastos

Sudėtingos

 Judėjimo

Aprūpina Centras/SPC arba

įsigyjama kompensacijos būdu

Vaikščiojimo lazdelė, lazdelės antgalis

Aktyvaus tipo

vežimėlis, darbo kėdutė

 

Regos

 

 Aprūpina Centras arba

įsigyjama kompensacijos būdu

Didinamasis stiklas su

apšvietimo įrenginiu (apvalus lęšis)

Daisy grotuvas

įgarsintoms knygoms skaityti

Klausos

Vibruojantis žadintuvas

Garso rodytuvas

(elektroninė auklė)

Komunikacijos

Aprūpina Centras

Kalbinis dialoginis

įtaisas

Pažintinių funkcijų

lavinimo programa

SPC darbuotoju piramide

Teikiant aprūpinimo TPP paslaugą rekomenduojame vadovautis aprūpinimo TPP piramide (toliau – Piramide). Piramidėje numatoma, kad didėjant TPP ir situacijos sudėtingumui, situacijos sprendimas perduodamas specialią kvalifikaciją turintiems darbuotojams. Pavyzdžiui:

Situacija užfiksuojama TPPA IS

Situacijos

sudėtingumas

TPP

pasirinkimas

TPP pavyzdys

Aprūpinimo lygis

Darbuotojų

kvalifikacija

Dažni atvejai

Paprastos

TPP

Vaikščiojimo

lazdelė

Pirminis – pagal

gyvenamąją vietą (SPC)

Bendra

Vidutiniškai dažni atvejai

Vidutiniškai sudėtingos

TPP

Aktyvaus tipo vežimėlis

Antrinis – Centro teritorinis padalinys

Aukštesnė

 

Reti atvejai

 

Sudėtingos TPP

 

Bariatrinė lova

Tretinis – nacionalinis –

Centro Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis

organizavimo skyrius

 

Speciali