Pranešimai socialiniams darbuotojams

Parengtos rekomendacijos asmenų aprūpinimo techninės pagalbos neįgaliesiems priemonėmis sistemoje dalyvaujantiems darbuotojams – atsisiųsti