Klausos techninės pagalbos priemonės

Vibruojantys žadintuvai
Vibruojantis žadintuvas
Skiriama, kai asmeniui nustatytas klausos funkcijos pablogėjimas daugiau kaip 60 dB


 
 
 

 

Žadintuvai su vibruojančia pagalvėle 
Žadintuvas su vibruojančia pagalvėle
Skiriama, kai asmeniui nustatytas klausos funkcijos pablogėjimas daugiau kaip 60 dB

 

 

 

 

 

 

 

Laidiniai telefonai (sustiprina garsą ragelyje iki 40 dB)


Laidinis telefonas

Skiriama asmenims, kurių būstuose įvestos bendrojo fiksuoto telefono ryšio linijos. 

Skiriama, kai asmeniui nustatytas klausos funkcijos pablogėjimas daugiau kaip 70 dB


 
 
 

 

 

Signaliniai durų įtaisai ir signalų rodytuvai (durų skambučiai)
Signaliniai durų įtaisai ir signalų rodytuvai (durų skambučiai)Signaliniai durų įtaisai ir signalų rodytuvai (durų skambučiai)
Signaliniai durų įtaisai ir signalų rodytuvai (durų skambučiai)Signaliniai durų įtaisai ir signalų rodytuvai (durų skambučiai) 
Skiriama, kai asmeniui nustatytas klausos funkcijos pablogėjimas daugiau kaip 60 dB

 


 

 

 

Garso rodytuvai (elektroninės auklės)

Garso rodytuvas

Skiriama asmenims, kurie augina vaikus iki 3 metų arba slaugo asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar visiška negalia, arba prižiūri asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

 

 

 

 


Prie radijo ir televizijos imtuvų jungiami įtaisai

Prie radijo ir televizijos imtuvų jungiami įtaisai

Rekomenduojama, kai asmeniui nustatytas klausos funkcijos pablogėjimas daugiau kaip 60 dB.
Asmuo sutikęs įsigyti Centro jam siūlomą prie radijo ir televizijos imtuvo jungiamą įtaisą, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą 30% šio įtaisokainos.


 

 

 

Vidinio ryšio (FM) sistema

Vidinio ryšio (FM) sistema

Kompensuojama per įmones iki 2500 Lt, bet ne daugiau už faktines išlaidas. Kompensacijagauti FM sistemos įsigijimo išlaidų kompensaciją, jei jis naudojasi klausos aparatu ar kochleariniu implantu, ar įsriegiamu kauliniu implantu ir yra ugdomas bendrojo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose, besimokantis bendrojo lavinimo, profesinėje ar aukštojoje mokykloje ir kuriam nustatytas klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 56 dB
FM sistemą galite įsigyti:

 

UAB "Audiomedika"

www.audiomedika.lt

T. Kosciuškos g, Vilnius,

tel. 8-5 2430244


UAB "Biomedikos techninis centras"

www.biomedika.lt/

Antakalnio g. 36, Vilnius,

tel. 8-5 2709055


UAB "Klausos technika"

J. Balčikonio g. 3 (Verkiai), Vilnius,

tel. (8 5) 2617024

 

UAB "Surdotechnika"

Eivenių g. 17, LT, Kaunas

tel. (8-37) 796914

 

 

 

Judriojo ryšio telefonai (vibruojantys)

Vibruojantis telefonasKompensuojama 600 Lt, bet ne daugiau už faktines išlaidas.
Rekomenduojama asmenims, kuriems nustatytas klausos funkcijos pablogėjimas daugiau kaip 70 dB

Telefoną galite įsigyti:
visuose mobiliųjų telefonų salonuose.