Kalbiniai dialoginiai įtaisai

Screenshot-2021-02-22-Microsoft-Word-GoTalk-32+-apraAymas-27-dalis-GoTalk-32-aprasymas-pdf.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas (32 laukelių)

Screenshot-2021-02-22-Microsoft-Word-GoTalk-9+-apraAymas-25-dalis-Go-Talk-9-aprasymas-pdf.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas (9 laukelių)

Screenshot-2021-02-22-Microsoft-Word-GoTalk-20+-apraAymas-26-dalis-Go-Talk-20-aprasymas-pdf.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas (20 laukelių)

Screenshot-2021-02-22-Microsoft-Word-Go-Talk-4+-apraAymas-24-dalis-Go-Talk-4-aprasymas-1-pdf.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas (4 laukelių)

Go-Talk-9.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas

Go-Talk-20.jpg Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas

 • «
 • 1 (current)
 • 2
 • »

Kalbiniai dialoginiai įtaisai

Screenshot-2021-02-22-Microsoft-Word-GoTalk-32+-apraAymas-27-dalis-GoTalk-32-aprasymas-pdf.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas (32 laukelių)

Screenshot-2021-02-22-Microsoft-Word-GoTalk-9+-apraAymas-25-dalis-Go-Talk-9-aprasymas-pdf.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas (9 laukelių)

Screenshot-2021-02-22-Microsoft-Word-GoTalk-20+-apraAymas-26-dalis-Go-Talk-20-aprasymas-pdf.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas (20 laukelių)

Screenshot-2021-02-22-Microsoft-Word-Go-Talk-4+-apraAymas-24-dalis-Go-Talk-4-aprasymas-1-pdf.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas (4 laukelių)

Go-Talk-9.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas

Go-Talk-20.jpg Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas

 • «
 • 1 (current)
 • 2
 • »

Kalbiniai dialoginiai įtaisai

Screenshot-2021-02-22-Microsoft-Word-GoTalk-32+-apraAymas-27-dalis-GoTalk-32-aprasymas-pdf.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas (32 laukelių)

Screenshot-2021-02-22-Microsoft-Word-GoTalk-9+-apraAymas-25-dalis-Go-Talk-9-aprasymas-pdf.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas (9 laukelių)

Screenshot-2021-02-22-Microsoft-Word-GoTalk-20+-apraAymas-26-dalis-Go-Talk-20-aprasymas-pdf.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas (20 laukelių)

Screenshot-2021-02-22-Microsoft-Word-Go-Talk-4+-apraAymas-24-dalis-Go-Talk-4-aprasymas-1-pdf.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas (4 laukelių)

Go-Talk-9.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas

Go-Talk-20.jpg Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas

 • «
 • 1 (current)
 • 2
 • »

Kalbiniai dialoginiai įtaisai

Screenshot-2021-02-22-Microsoft-Word-GoTalk-32+-apraAymas-27-dalis-GoTalk-32-aprasymas-pdf.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas (32 laukelių)

Screenshot-2021-02-22-Microsoft-Word-GoTalk-9+-apraAymas-25-dalis-Go-Talk-9-aprasymas-pdf.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas (9 laukelių)

Screenshot-2021-02-22-Microsoft-Word-GoTalk-20+-apraAymas-26-dalis-Go-Talk-20-aprasymas-pdf.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas (20 laukelių)

Screenshot-2021-02-22-Microsoft-Word-Go-Talk-4+-apraAymas-24-dalis-Go-Talk-4-aprasymas-1-pdf.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas (4 laukelių)

Go-Talk-9.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas

Go-Talk-20.jpg Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas

 • «
 • 1 (current)
 • 2
 • »

Kalbiniai dialoginiai įtaisai

Screenshot-2021-02-22-Microsoft-Word-GoTalk-32+-apraAymas-27-dalis-GoTalk-32-aprasymas-pdf.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas (32 laukelių)

Screenshot-2021-02-22-Microsoft-Word-GoTalk-9+-apraAymas-25-dalis-Go-Talk-9-aprasymas-pdf.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas (9 laukelių)

Screenshot-2021-02-22-Microsoft-Word-GoTalk-20+-apraAymas-26-dalis-Go-Talk-20-aprasymas-pdf.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas (20 laukelių)

Screenshot-2021-02-22-Microsoft-Word-Go-Talk-4+-apraAymas-24-dalis-Go-Talk-4-aprasymas-1-pdf.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas (4 laukelių)

Go-Talk-9.png Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas

Go-Talk-20.jpg Обеспечивает TPNC

Kalbinis dialoginis įtaisas

 • «
 • 1 (current)
 • 2
 • »