Перейти к содержанию
Savarankiškumas ir gyvenimo kokybė kiekvienam ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ Prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
vytis

Administracinė informacija

Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus Techninės pagalbos neįgaliesiems centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra laikinai iki bus atlikta tvarkomų asmens duomenų inventorizacija, įvertinta tvarkomų asmens duomenų apimtis ir gautos rekomendacijos paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:
Tomas Čereška, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas informacinių sistemų ir duomenų valdymo administratorius.
Kontaktiniai duomenys: tel. +370 5 279 0189, el. p. tomas.cereska@tpnc.lt

Читать далее
Nordic-Baltic mobility programme for public administration logotipas
Vykdomi projektai

Informacija apie projektą „Dalinkimės gerąja patirtimi, siekiant pagerinti Žmonių su negalia gyvenimo kokybę".Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2015 m. gegužės 22 d. – 2016 m. gegužės 22 d.

Читать далее
ES parama

Informacija apie projektą Nr. VP3-2.4-SADM-02-V-03-001 "Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padalinių infrastruktūros plėtra"

Читать далее
Список услуг

Распределение, обеспечение и ремонт средств технической помощи (СТП): распределение СТП между региональными отделами Центра происходит в соответствии с утвержденной методикой и при согласовании с Центром; Центр организует...

Читать далее