PO sprendimai neatlikti viešojo pirkimo naudojantis CPO

 

Pirkimo numeris Pirkimo data Pirkimo objektas Priimtas sprendimas pirkti/nepirkti CPO
 Be Nr./ne CVPIS priemonėms, raštu.  2019-07-11  Elektroninių kelionės lapų pildymo sistemos administravimo paslauga,“(Finansų valdymo ir apskaitos sistema ORACLE).

 

 

Viešoji įstaiga CPO LT-galimybės atlikti pirkimą CPO priemonėmis nėra.

 CVPIS Nr. 445280

 Skelbimas 2019-07-16

Pirkimas 2019-07-24

 DVS mažos vertės pirkimas skelbiamos apklausos būdu  Mažos vertės viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas G7-13 2019-07-15 (CPO atasakymas -nėra galimybės atlikti pirkimą).
Pirkimas CVPIS Nr.446713   2019-07-31 Programinės įrangos diegimo paslaugos (komunikacijų resursų nuoma ir priežiūra).MVP NA Galimybės  CPO  priemonėmis atlikti pirkimą nėra.