Asmenų aptarnavimo tvarkos aprašas

Asmenų aptarnavimo Techninės pagalbos neįgaliesiems centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jo teritoriniuose padaliniuose tvarkos aprašas (atsisiųsti)

 

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas dėl teritorinių padalinių darbo laiko režimo (atsisiųsti)