Bendrojo vertinimo modelio ir kokybės vadybos sistema

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sertifikatas

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ilgalaikė kokybės vadybos politika 2020 – 2023 metams

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos ir valdymo kokybės tobulinimo planas 2020-2022 metams