Atmintinė apie aprūpinimą komunikacijos ir sensorikos TPP

 

Atmintinė atsisiuntimui

 

KOMPENSACIJOS GAVIMO TVARKA

1. Prieš įsigydami priemonę, turite kreiptis į Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrių apskrityje ir išsiaiškinti galimybes gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jūsų diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs anksčiau gautos kompensacijos nustatytas terminas ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas, ir pateikti Centrui nustatytos formos prašymą ir:

 • išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a arba  Nr. 025/a arba Nr. 003-4/a) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių), kuriame turi būti nurodyta, kad asmuo turi komunikacijos ir (ar) sensorikos sutrikimų, ir konkrečių komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonių pavadinimai, kai:

 • asmuo dėl kompensacijos skyrimo kreipiasi pirmą kartą;

 • asmuo dėl kompensacijos skyrimo kreipiasi po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jam neįgalumo ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

 • dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą, jei asmens vardu Prašymą teikia asmens atstovas (pavyzdžiui laisvos formos sutikimą).

2. Prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į Centrą, siunčiant registruotu laišku, elektroniniu paštu arba elektroniniais ryšiais per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).

3. Centras peržiūri pateiktą Prašymą ir per 4 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos praneša asmeniui ar asmens atstovui apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus.

4. Komisija per 10 darbo dienų nuo Prašymo ir dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo.

5. Centras per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo, informuoja asmenį ar asmens atstovą apie priimtą sprendimą. Teigiamas Komisijos sprendimas dėl kompensacijos skyrimo galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos.

6. Gavęs informaciją apie priimtą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, galite įsigyti priemones ir per 20 darbo dienų nuo jų įsigijimo dienos Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyriui apskrityje turite pateikti vieną iš šių dokumentų:

 • Sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;

 • Pirkimo užsienio valstybėje dokumentą;

 • Pirkimo–pardavimo kvitą;

 • Sąskaitą faktūrą ir lizingo (finansinės nuomos) davėjo išduotą dokumentą, jei techninės pagalbos priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu;

 • Sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas sumokėjimo termino atidėjimas už: kalbinį dialoginį įtaisą, kompiuterio valdymo svirtį, šviesų projektorių, šviesos pluoštus ir (ar) gijas, ir (ar) tunelius, šviesos lentą arba stalą, burbulų vamzdį arba sienelę, taktilinius rėmelius, masažinę kėdę ar krėslą, automobilinę kėdutę, interaktyvųjį kubą ir grotuvą.

7. Kompensacija asmeniui išmokama per 20 darbo dienų nuo 6 punkte nurodytų dokumentų pateikimo (arba jei buvo prašyta pateikti trūkstamus dokumentus, nuo trūkstamų dokumentų pateikimo) į Prašyme nurodytą asmens arba asmens atstovo banko sąskaitą arba per paštą.

8. Jei asmuo pateikia sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas sumokėjimo termino atidėjimas, apmokėjęs priemonės įsigijimo išlaidas iki jame nurodyto termino, per 10 darbo dienų nuo apmokėjimo asmuo Centrui papildomai turi pateikti tai įrodančius dokumentus.

 

PRIEMONIŲ SĄRAŠAS, KURIŲ KOMENPSACIJĄ GALITE GAUTI:

 

Techninės pagalbos priemonė

Apibūdinimas

Naujos prie-monės naudo-jimo laikas (ne mažiau kaip)

Kompen-suojama suma, bet ne daugiau nei faktinės įsigijimo išlaidos

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens techninės pagalbos priemonių poreikis

Alternatyviosios ir komunikaciją palengvinančios priemonės:

Kalbiniai dialoginiai įtaisai

Nešiojamieji elektroniniai bendravimo įtaisai (komunikatoriai), naudojami tiesioginiam bendravimui

4 metai

500 Eur

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis cerebrinis paralyžius, ryškūs oralinės motorikos, pažintinių funkcijų ir klausos sutrikimai, periferinio kalbos aparato bei centrinės nervų sistemos pažeidimai ar funkciniai sutrikimai, ar kiti tarties ir kalbos raidos sutrikimai

Tiesioginio bendravimo programinė įranga

Programinė įranga tiesioginio bendravimo žinutėms parengti

2 metai

300 Eur

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis  cerebrinis paralyžius, ryškūs oralinės motorikos, pažintinių funkcijų ir klausos sutrikimai, periferinio kalbos aparato bei centrinės nervų sistemos pažeidimai ar funkciniai sutrikimai

Pažintinių funkcijų lavinimo programinė įranga

Programinė įranga gebėjimams, kuriais grindžiamas protavimas ir loginė veikla, dėmesio koncentravimas, lavinti

1 metai

220 Eur

Komunikacijos ir suvokimo sutrikimai dėl įvairiapusių raidos sutrikimų (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.) arba traumų ar ligų; Alzheimerio liga, insultas, Parkinsono liga, šoninė amiotrofinė (lateralinė) sklerozė, išsėtinė sklerozė; senatvinė demencija; kiti vestibulinio aparato ar neurologiniai sutrikimai, dėl kurių nustatomas pažinimo funkcijų sutrikimai

Alternatyviosios komunikacijos programėlės prieiga

Programinė įranga bendravimui alternatyviu būdu, skirta gebėjimams, kuriais grindžiama loginė veikla ir kalbos ugdymas, lavinti

2 metai

100 Eur

Sulėtėjusi kalbos raida, vidutinis ir žymus kalbos neišsivystymas

Bendravimo paveikslėlių rinkinys

Priemonė, skirta bendrauti ir kalbai ugdyti vizualiniu principu pagrįstu metodu

2 metai

120 Eur

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis cerebrinis paralyžius, ryškūs oralinės motorikos, pažintinių funkcijų, periferinio kalbos aparato bei centrinės nervų sistemos pažeidimai ar funkciniai sutrikimai, kiti tarties ir kalbos raidos sutrikimai

Kompiuterių ir elektroninės įrangos įvesties ir išvesties įtaisai:

Pelė

Speciali techninė įranga su specialia programine įranga, kuri sudaro sąlygas naudotis kompiuteriu

3 metai

300 Eur

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis cerebrinis paralyžius, ryškūs smulkiosios motorikos ar raidos sutrikimai, dėl kurių asmuo rankomis negali valdyti įprastos kompiuterio pelės

Klaviatūra

Speciali techninė įranga, kuri sudaro sąlygas naudotis kompiuteriu

3 metai

300 Eur

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis cerebrinis paralyžius, ryškūs smulkiosios motorikos ar raidos sutrikimai, dėl kurių asmuo rankomis negali valdyti įprastos kompiuterio klaviatūros

Kompiuterio valdymo svirtis

Speciali techninė įranga, kuri sudaro sąlygas naudotis kompiuteriu be rankų

3 metai

1300 Eur

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis cerebrinis paralyžius, ryškūs smulkiosios motorikos ar raidos sutrikimai, dėl kurių asmuo negali valdyti kompiuterio įprastu būdu

Kompiuterinės kalbos įranga (kalbos sintezatorius)

Speciali programinė įranga, skirta dirbtinės kalbos išvesčiai

3 metai

150 Eur

Daugybinė negalia, dėl kurios asmuo negali kalbėti (vienintelė priemonė, padedanti komunikuoti)

Mobiliojo ryšio telefonas

Įrenginys, skirtas bendrauti alternatyviu būdu, į kurį galima įdiegti programinę įrangą kalbos įgūdžiams lavinti

3 metai

200 Eur

Žymiai sulėtėjusi kalbos raida, žymus kalbos neišsivystymas

Planšetinis (delninis) kompiuteris

Įrenginys, skirtas bendrauti alternatyviu būdu, į kurį galima įdiegti programinę įrangą kalbos įgūdžiams lavinti

3 metai

200 Eur

Žymiai sulėtėjusi kalbos raida, žymus kalbos neišsivystymas

Pelė

Speciali techninė įranga su specialia programine įranga, kuri sudaro sąlygas naudotis kompiuteriu

3 metai

300 Eur

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis cerebrinis paralyžius, ryškūs smulkiosios motorikos ar raidos sutrikimai, dėl kurių asmuo rankomis negali valdyti įprastos kompiuterio pelės

Pavojaus signalų, nurodymo, priminimo ir signalizavimo priemonės:

Tablečių dozatorius

Priemonė, skirta medikamentams grupuoti (gali būti su garsiniu signalu ar laikmačiu)

4 metai

15 Eur

Komunikacijos ir suvokimo sutrikimai dėl įvairiapusių raidos sutrikimų (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.) arba traumų ar ligų; senatvinė demencija, Alzheimerio liga, insultas, vestibulinio aparato sutrikimai

Laikmatis laikui planuoti

Priemonė, skirta laikui planuoti, rodanti asmeniui likusį laiką tam tikram veiksmui atlikti arba po asmens atlikto veiksmo praėjusį laiką (gali būti su garsiniu signalu ar be jo)

4 metai

55 Eur

Komunikacijos ir suvokimo sutrikimai dėl įvairiapusių raidos sutrikimų (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.) arba traumų ar ligų; senatvinė demencija, Alzheimerio liga, insultas, vestibulinio aparato sutrikimai

Išmanusis laikrodis

Priemonė, skirta laikui planuoti, turinti sąsają su išmaniuoju mobiliuoju telefonu ar kitu išmaniuoju įrenginiu, kuriame matomos išmaniojo laikrodžio funkcijos, pagalbos signalo ir buvimo vietos nustatymo funkcijos

3 metai

130 Eur

Komunikacijos ir suvokimo sutrikimai dėl įvairiapusių raidos sutrikimų (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.) arba traumų ar ligų; senatvinė demencija, Alzheimerio liga, insultas, vestibulinio aparato sutrikimai

Balansavimo priemonės:

Batutas (lauko arba vidaus)

Vaiko svorį atitinkanti priemonė, skirta šokinėjimui (gali būti su paminkštintomis sienelėmis ir apsaugomis nuo iškritimo arba be jų), naudojama lauke arba viduje

4 metai

300 Eur

Vestibulinės sistemos sutrikimai, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, pasireiškiantys hiperaktyvumu, dėmesio sutrikimu, motorinio planavimo sunkumu ar motoriniu nerangumu

Balansavimo lenta ir (ar) pagalvėlė, ir (ar) platforma, ir (ar) laipteliai

Priemonės, skirtos pusiausvyrai lavinti, minti kojomis ar trepsėti (gali būti įvairių formų ir dydžių, sėdimosios ir stovimosios)

3 metai

300 Eur

Vestibulinės sistemos sutrikimai, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, pasireiškiantys hiperaktyvumu, dėmesio sutrikimu, motorinio planavimo sunkumu ar motoriniu nerangumu

Balansavimo ritinys ir (ar) kamuolys

Priemonės, skirtos pusiausvyrai lavinti (gali būti įvairių formų ir dydžių, sėdimosios ir stovimosios)

3 metai

100 Eur

Hiperaktyvumas, dėmesio sutrikimai, motorinis nerangumas ar motorinio planavimo sunkumai, vestibulinės sistemos sutrikimai

Spyruokliavimo ir (ar) mynimo (išskyrus dviratį ir sportui skirtą treniruoklį), ir (ar) trepsėjimo įrenginiai

Priemonės, skirtos koordinacijai, ištvermei, pusiausvyrai lavinti (gali būti įvairių dydžių ir formų, sėdimosios ir stovimosios, pritaikomos pagal asmens ūgį ir svorį)

3 metai

300 Eur

Vestibulinės sistemos sutrikimai, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, dispraksija, hiperaktyvumas, dėmesio sutrikimai, motorinio planavimo sunkumai ir motorinis nerangumas

Gimnastikos (aktyvumo) sienelė

Priemonė, skirta koordinacijai, ištvermei, pusiausvyrai lavinti (ją gali sudaryti kopėčios, skersiniai, virvės ir pan.), tvirtinama prie sienos ar lubų

5 metai

400 Eur

Vestibulinės sistemos sutrikimai, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, dispraksija, hiperaktyvumas, dėmesio sutrikimai, motorinis nerangumas

Lietimo ir taktilinės priemonės:

Smėlio ir (ar) vandens stalas arba smėlio ir (ar) vandens antstalis

Priemonė, skirta multisensorinei aplinkai gerinti, padedanti nusiraminti, mažinanti stresą (gali būti įvairių dydžių ar formų, su šoniniais paaukštinimais, taip pat gali turėti švietimo įrenginį) 

4 metai

200 Eur

Taktilinės sistemos sutrikimai, dispraksija

Smulkios skirtingų tekstūrų, paviršių, medžiagų, skirtų liesti, priemonės ir (ar) kilimėliai, ir (ar) dėlionės

Smulkios lietiminės stimuliacijos priemonės, padengtos įvairiomis medžiagomis, imituojančiomis įvairius (švelnius, minkštus, kietus, šiurkščius) paviršius (gali būti įvairių dydžių ir formų)

3 metai

200 Eur

Taktilinės sistemos sutrikimai, dispraksija

Taktiliniai rėmeliai

Priemonė, padengta įvairiomis medžiagomis, imituojančiomis skirtingus (švelnius, minkštus, kietus, šiurkščius) paviršius

5 metai

500 Eur

Taktilinės sistemos sutrikimai, dispraksija

Veiklos lenta ir (ar) sienelė

Priemonė, padengta įvairiomis medžiagomis, imituojančiomis skirtingus (švelnius, minkštus, kietus, šiurkščius) paviršius

4 metai

400 Eur

Taktilinės sistemos sutrikimai, dispraksija, motorinio planavimo sunkumai

Pasunkintos ir judesius varžančios (spaudžiančios) priemonės:

Antklodės ir (ar) užklotai, ir (ar) žaislai

Priemonės, skirtos asmeniui prispausti, nuraminti, propriorecepcijai stimuliuoti, padedančios užmigti, mažinančios hiperaktyvumą ir stresą

3 metai

250 Eur

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), senatvinė demencija, Alzheimerio liga, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, cerebrinis paralyžius, hiperaktyvumas, hipertonusas ar hipotonusas, dėmesio sutrikimai, agresyvumas, nemiga, nerimas, sensorinės integracijos disfunkcija

Liemenė

Priemonė, kurią dėvint giluminis spaudimas (slėgis) suteikia tvirto apkabinimo efektą viršutinei kūno daliai, o ją dėvintis asmuo jaučiasi saugiau ir ramiau

3 metai

200 Eur

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), senatvinė demencija, Alzheimerio liga, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, cerebrinis paralyžius, hiperaktyvumas, hipertonusas ar hipotonusas, dėmesio sutrikimai, agresyvumas, nemiga, nerimas, sensorinės integracijos disfunkcija

Apykaklė (šalikas)

Priemonė, skirta sensorinei integracijai, naudojama ugdomųjų ir korekcinių užsiėmimų metu

3 metai

60 Eur

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), senatvinė demencija, Alzheimerio liga, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, cerebrinis paralyžius, hiperaktyvumas, hipertonusas ar hipotonusas, dėmesio sutrikimai, sensorinės integracijos disfunkcija

Kojų ir (ar) rankų svareliai

Priemonė, skirta grįžtamajam propriorecepcijos ryšiui lavinti, papildomai sensorikos stimuliacijai, dėmesio koncentracijai lavinti, kai asmuo yra nerimastingas

3 metai

60 Eur

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), senatvinė demencija, Alzheimerio liga, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, cerebrinis paralyžius, hiperaktyvumas, hipertonusas ar hipotonusas, dėmesio sutrikimai, sensorinės integracijos disfunkcija

Kūno kojinės (maišai)

Priemonė, skirta sensorinei patirčiai papildyti, taktiliniam ir raumenų jautrumui lavinti, kliūčių įveikimo gebėjimams, erdvinei orientacijai ugdyti, supratimui apie kūną formuoti, vaikui įtraukti į žaidybinę veiklą, mokyti, kaip įveikti nerimą, socialinės sąveikos įgūdžiams formuoti

2 metai

60 Eur

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), senatvinė demencija, Alzheimerio liga, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, cerebrinis paralyžius, hiperaktyvumas, hipertonusas ar hipotonusas, dėmesio sutrikimai, sensorinės integracijos disfunkcija

Supimo priemonės:

Vidaus arba lauko hamakas

Priemonė, skirta suptis (gali būti atvira ar uždara, įvairių dydžių ir formų)

4 metai

300 Eur

Vestibulinės sistemos sutrikimai, proprioreceptinės sistemos sutrikimai

Vidaus ar lauko sūpynės arba sūpynių juostos, arba supamoji kėdė (krėslas)

Priemonė, skirta suptis (gali būti atvira ar uždara, įvairių dydžių ir formų)

4 metai

300 Eur

Vestibulinės sistemos sutrikimai, proprioreceptinės sistemos sutrikimai

Saugumą užtikrinančios priemonės:

Įvairūs saugumo ir (ar) prilaikymo diržai

Priemonė, skirta asmens saugumui užtikrinti būnant lauke ar važiuojant transporto priemone

3 metai

80 Eur

Vestibulinės sistemos hipojautrumas,hiperjautrumas, komunikacijos sutrikimai, polinkis nesaugiai elgtis lauke ar šalia gatvės

Automobilinė kėdutė

Priemonė, skirta asmeniui saugiai vežti transporto priemonėje, su 5 taškų tvirtinamaisiais diržais

4 metai

1800 Eur

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), cerebrinis ar kitoks paralyžius, atramos-judėjimo sistemos sutrikimai

Kepurė (šalmas)

Priemonė, skirta asmens galvai apsaugoti nuo smūgių

3 metai

200 Eur

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), epilepsija, sutrikusi judesių koordinacija

Vaizdinės stimuliacijos ir (ar) nusiraminimo priemonės:

Šviesų projektorius

Priemonė, skirta regai, pažinimui stimuliuoti, sudominti ir (ar) nuraminti, stresui mažinti (projektuojami šviesos pliūpsniai ant sienų, lubų ar grindų, į konkrečius objektus; gali keistis šviesos spalvos ar vaizdai, kurie automatiškai cikliškai sukasi)

5 metai

700 Eur

Regos sensoriniai sutrikimai, įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), Dauno sindromas, pažintinių funkcijų sutrikimai, Alzheimerio liga ir senatvinė demencija

Šviesos pluoštai ir (ar) gijos, ir (ar) tuneliai

Priemonė, skirta regai, pažinimui stimuliuoti, sudominti ir (ar) nuraminti, stresui mažinti (projektuojami šviesos pliūpsniai ant sienų, lubų ar grindų, į konkrečius objektus; gali keistis šviesos spalvos)

5 metai

700 Eur

Regos sensoriniai sutrikimai, taktilinės sistemos sutrikimai, įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), Dauno sindromas, pažintinių funkcijų sutrikimai, Alzheimerio liga ir senatvinė demencija

Šviesos lenta ar stalas

Priemonė, skirta multisensorinei aplinkai gerinti, stresui mažinti, nuraminti (gali būti įvairių dydžių ar formų, prie jos gali būti pritvirtinamas smėlio ar vandens padėklas)

5 metai

500 Eur

Regos sensoriniai sutrikimai, taktilinės sistemos sutrikimai, dispraksija, įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), Dauno sindromas, pažintinių funkcijų sutrikimai, Alzheimerio liga ir senatvinė demencija

Burbulų vamzdis arba sienelė

Priemonė, skirta multisensorinei pasyviai ir interaktyviai aplinkai sukurti; pripildyta tam tikro skysčio, keičianti spalvas, kurios ramina, mažina stresą, stimuliuoja regą, klausą, lytėjimą, pažinimą (gali būti įvairių dydžių ir formų, naudojama pasyviai arba interaktyviai veiklai)

5 metai

1000 Eur

Regos sensoriniai sutrikimai, taktilinės sistemos sutrikimai, dispraksija, įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), Dauno sindromas, pažintinių funkcijų sutrikimai, Alzheimerio liga ir senatvinė demencija

Smulkios vaizdinės stimuliacijos priemonės

Priemonės, skirtos saugumo jausmui suteikti, nuraminti, stresui mažinti (gali būti įvairių dydžių ir formų, šviesti, keisti spalvas)

3 metai

200 Eur

Regos sensoriniai sutrikimai, taktilinės sistemos sutrikimai, dispraksija, įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), Dauno sindromas, pažintinių funkcijų sutrikimai, Alzheimerio liga ir senatvinė demencija

Aromaterapijos rinkinys

Priemonė, skirta uoslei stimuliuoti ar nuraminti, kurią sudaro kvapų difuzorius ir kvapų rinkiniai

3 metai

100 Eur

Uoslės sensoriniai sutrikimai, agresyvumas, nemiga, nerimas, sensorinės integracijos disfunkcija, Alzheimerio liga ir senatvinė demencija

Lovos tentas su apšvietimu

Priemonė, skirta ramybės ir jaukumo pojūčiui lovoje sukurti

3 metai

50 Eur

Regos sensoriniai sutrikimai, taktilinės sistemos sutrikimai, nemiga, nerimas

Masažuokliai ir (ar) vibracinės priemonės:

Vibracinė pagalvė

Priemonė, skirta padėti nusiraminti, kuri suspausta pradeda vibruoti, taip stimuliuodama lytėjimą

2 metai

35 Eur

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), agresyvumas, nemiga, nerimas, dėmesio sutrikimai, sensorinės integracijos disfunkcija; senatvinė demencija, Alzheimerio liga, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, cerebrinis paralyžius, hiperaktyvumas, hipertonusas ar hipotonusas

Smulkios masažinės (ir) ar vibracinės priemonės

Smulkios lytėjimo stimuliacijos priemonės, kurios vibruoja ir (ar) masažuoja visą kūną ar atskiras jo dalis (gali būti įvairių dydžių ir formų)

3 metai

200 Eur

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), agresyvumas, nemiga, nerimas, sensorinės integracijos disfunkcija, senatvinė demencija, Alzheimerio liga, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, cerebrinis paralyžius, hiperaktyvumas, hipertonusas ar hipotonusas, dėmesio sutrikimai

Masažinė kėdė ar krėslas

Priemonė, skirta atsisėsti ar atsigulti, turinti vibravimo ar masažavimo funkciją

5 metai

500 Eur

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), senatvinė demencija, Alzheimerio liga, proprioreceptinės sistemos sutrikimai, cerebrinis paralyžius, hiperaktyvumas, hipertonusas ar hipotonusas, dėmesio sutrikimai, agresyvumas, nemiga, nerimas, atsiradę dėl įvairiapusių raidos sutrikimų (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), sensorinės integracijos disfunkcija

Burnos ertmę stimuliuojančios priemonės

Priemonės, skirtos burnos ertmei stimuliuoti (kramtyti, masažuoti, plauti)

2 metai

200 Eur

Proprioreceptinės sistemos sutrikimai, gustatorinės sistemos sutrikimai, nerimas, atsiradęs dėl įvairiapusių raidos sutrikimų (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.)

Masažinis vonios kilimėlis

Priemonė, skirta dėti į vonią, kuri vibruodama masažuoja

4 metai

120 Eur

Proprioreceptinės sistemos sutrikimai, taktilinės sistemos sutrikimai, nerimas, atsiradęs dėl įvairiapusių raidos sutrikimų (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.)

Garsą slopinančios ar skatinančios priemonės:

Garsą slopinančios ausinės

Priemonė, skirta aplinkos garsui slopinti

3 metai

50 Eur

Klausos hiperjautrumas

Interaktyvusis kubas ir grotuvas

Priemonė, skirta įvairiems įrašytiems žodžiams ir garsams klausyti, lavinanti kalbą, rankų judesius, skatinanti bendrauti, mokytis tarti žodžius, pažinti

5 metai

600 Eur

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), pažintinių funkcijų sutrikimai

Spalvoti interaktyvieji mygtukai

Priemonė, skirta įvairiems garsams įrašyti ir vėliau jiems klausyti, skatinanti bendrauti, mokytis tarti žodžius, pažinti

5 metai

300 Eur

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), pažintinių funkcijų sutrikimai

Mokomasis robotukas

Įrenginys, kuris vaikšto, kalba, gali atlikti tam tikras užduotis, skatina bendrauti, mokytis tarti žodžius, pažinti

5 metai

300 Eur

Įvairūs raidos sutrikimai (vaikystės autizmas, netipinis autizmas ir pan.), pažintinių funkcijų sutrikimai

SVARBU! 

1. Centras šias priemones kompensuoja nepriklausomai nuo įsigytų priemonių skaičiaus:

 • balansavimo lentą ir (ar) pagalvėlę, ir (ar) platformą, ir (ar) laiptelius;

 • balansavimo ritinį ir (ar) kamuolį;

 • spyruokliavimo (pavyzdžiui, gimnastikos kamuolio) ir (ar) mynimo (išskyrus dviratį ir sportui skirtą treniruoklį), ir (ar) trepsėjimo įrenginius;

 • smulkias skirtingų tekstūrų, paviršių, medžiagų, skirtų liesti, priemones ir (ar) kilimėlius, ir (ar) dėliones;

 • veiklos lentą ir (ar) sienelę ;

 • antklodes ir (ar) užklotus, ir (ar) žaislus ;

 • liemenes;

 • įvairius saugumo ir (ar) prilaikymo diržus;

 • smulkios vaizdinės stimuliacijos priemones;

 • smulkias masažines ir (ar) vibracines priemones (pavyzdžiui: kamuoliukus, volelius, kaklo ar nugaros masažuoklius, vibracinius žaislus);

 • burnos ertmę stimuliuojančias priemones (pavyzdžiui, kramtukus, dantų šepetukus, stalo įrankius).

2. Asmuo turi teisę gauti vieną iš kompensacijų už įsigytus:

 • mobiliojo ryšio telefoną arba planšetinį (delninį) kompiuterį;

 • taktilinius rėmelius arba veiklos lentą ar sienelę;

 • šviesų projektorių arba šviesos pluoštus ir (ar) gijas, ir (ar) tunelį;

 • vidaus ar lauko hamaką arba vidaus ar lauko sūpynes ar sūpynių juostą, ar supamąją kėdę (krėslą);

 • interaktyvųjį kubą ir grotuvą arba spalvotus interaktyviuosius mygtukus.

3. Kompensacija už tos pačios techninės pagalbos priemonės įsigijimą išmokama vieną kartą per nustatytą naudojimosi laiką. Teisę gauti kompensaciją pakartotinai asmuo įgyja pasibaigus priemonės naudojimo laikui, kuris skaičiuojamas nuo Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.

4. Jei Prašymas ar TPP įsigijimą patvirtinantys dokumentai pateikiami po asmens, kuriam prašoma skirti kompensaciją, mirties, kompensacija asmens turto paveldėtojams neišmokama.

Informuojame, kad nuo 2022 m. vasario 1 d. pakeista komunikacijos TPP aprūpinimo tvarka. Atsisiųsti aprūpinimo tvarkos aprašą.

Atkreipiame dėmesį, kad Centro įsigytomis komunikacijos priemonėmis asmenys aprūpinami tol, kol jų Centras turi.