Atmintinė apie judėjimo TPP įsigijimą su įmokomis

 

Atsisiųsti atmintinę

 

TEISĘ ĮSIGYTI PRIEMONES CENTRO VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SKYRIUJE APSKRITYJE AR SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOJE TURI:

 • asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;

 • asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);

 • asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis arba nuolatinės slaugos poreikis;

 • asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;

 • asmuo po ūmios traumos, sužeidimo ar ligos ir turintis akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui

  bėgant nepasikeis (kol neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

JŪS GALITE ĮSIGYTI NAUJAS, ATNAUJINTAS AR GAUTAS PARAMOS BŪDU PRIEMONES NEMOKAMAI, IŠSKYRUS:

 • rankomis reguliuojamą lovą (naują) – 43 eurų įmoka;

 • rankomis reguliuojamą lovą (pakartotinai išduodamą) – 20 eurų įmoka;

 • automatiškai reguliuojamą lovą (naują) – 72 eurų įmoka;

 • automatiškai reguliuojamą lovą (pakartotinai išduodamą) – 35 eurų įmoka;

 • kojomis minamą triratį ar keturratį (asmenims iki 18 metų) – 10 procentų kainos ar likutinės vertės;

 • naktipuodžio kėdutę (naują) –6 eurų įmoka;

 • naktipuodžio kėdutę (pakartotinai išduodamą) – 3 eurų įmoka;

 • vaikštynę su staliuku (naują) – 9 eurų įmoka;

 • vaikštynę su staliuku (pakartotinai išduodamą) – 5 eurų įmoka.

NORĖDAMAS ĮSIGYTI PRIEMONĘ, TURITE KREIPTIS Į CENTRO VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SKYRIŲ APSKRITYJE IR  PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

 1. Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą;

 2. išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027)

  (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių), kurį išrašo gydantis gydytojas, išskyrus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą. Išrašo pateikti nereikia kreipiantis dėl tos pačios priemonės pakartotinai, pasibaigus kojomis minamo triračio ar keturračio, naktipuodžio kėdutės ar vaikštynės su staliuku naudojimo laikui ar jei priemonė visiškai nusidėvėjo ir yra pripažinta netinkama naudoti nepasibaigus jos naudojimo laikui.

 3. jei asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis pateikti išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių) – kreipiantis dėl rankomis ar automatiškai reguliuojamos lovos, naktipuodžio kėdutės ar vaikštynės su staliuku, asmenį gydantis gydytojas, įvertinęs asmens poreikį įsigyti techninės pagalbos priemonę formoje Nr. 027/a nurodo, kad asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis;

 4. specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą,kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia (įsigyjant rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą);

 5. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

 6. neįgaliojo pažymėjimą ir (ar) specialiųjų poreikių nustatymo pažymą;

 7. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

 8. dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą, jei asmens vardu prašymą teikia asmens atstovas (pavyzdžiui laisvos formos sutikimą).

 • Prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į Centrą, siunčiant registruotu laišku, elektroniniu paštu arba elektroniniais ryšiais per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).

 • Kitas judėjimo techninės pagalbos priemones galite įsigyti vadovaujantis 2006 m. gruodžio 19 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-338 patvirtintu Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu.

TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS GRĄŽINIMAS

Kai priemonės tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, jos švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos, turi būti grąžinamos Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyriui apskrityje.

GRĄŽINUS LOVĄ, PRAĖJUS NE DAUGIAU KAIP 12 MĖNESIŲ NUO JOS IŠDAVIMO DIENOS, CENTRAS GRĄŽINA:

 • 15 eurų už rankomis reguliuojamą lovą (naują);

 • 8 eurus už rankomis reguliuojamą lovą (pakartotinai išduotą);

 • 29 eurus už automatiškai reguliuojamą lovą (naują);

 • 15 eurų už automatiškai reguliuojamą lovą (pakartotinai išduotą).

JEI NEPRAĖJUS 4 METAMS YRA GRĄŽINAMAS KOJOMIS MINAMAS TRIRATIS AR KETURRATIS, CENTRAS GRĄŽINA:

 • 10 procentų kojomis minamo triračio ar keturračio likutinės vertės, apskaičiuotos jo grąžinimo Centro teritoriniam padaliniui ar savivaldybės įstaigai dieną.

SVARBU!

 • Jūs galite gauti kojomis minamo triračio ar keturračio (asmenims iki 18 metų) įsigijimo išlaidų kompensaciją (žr. „Atmintinė apie skuterio, kojomis minamo triračio ar keturračio ir stovėjimo atramos vaikams įsigijimo išlaidų kompensavimą“).

 • Priemones, gautas paramos būdu, galite įsigyti nemokamai. Vaikai vaikštyne su staliuku ir naktipuodžio kėdute aprūpinami nemokamai. 

 • Grąžinus naktipuodžio kėdutę ar vaikštynę su staliuku Centro teritoriniam padaliniui arba savivaldybės įstaigai, įmoka negrąžinama.