Atmintinė apie judėjimo TPP įsigijimą

 

Atsisiųsti atmintinę

 

Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai:

 • asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;

 • asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);

 • asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;

 • asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;

 • asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

Apie medicinos dokumentus: 

Asmenį gydantis gydytojas ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, įvertinęs asmens poreikį įsigyti techninės pagalbos priemonę (-es) išraše iš Medicinos dokumentų, formoje Nr. 027/a nurodo asmens negalios priežastis ir pobūdį, ligą ar fizinę būklę bei techninės pagalbos priemonę (-es), kuri (-ios) skiriama (-os). Jei asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis tai būtina nurodyti formoje 027/a.

Išrašą iš Medicinos dokumentų (formą Nr. 027/a) išrašo asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai įsigyjant:

 • elektrinius vežimėlius bei jų priedus, nurodant jų valdymo būdą;

 • aktyvaus tipo vežimėlius;

 • neįgaliojo vežimėlius, skirtus tetraplegikams;

 • elektrinius varytuvus.

Išrašą iš Medicinos dokumentų (formą Nr. 027/a) išrašo asmens sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytojai ar kiti atitinkamos srities gydytojai specialistai įsigyjant visas kitas judėjimo techninės pagalbos priemones išskyrus:

 • vaikščiojimo lazdeles;

 • įvairias vaikščiojimo priemonių dalis ir detales;

 • mechaninį varytuvą;

 • sėdėjimo sistemas ar jų dalis;

 • neįgaliųjų tvirtinimo sistemas;

 • plaštakos apsaugines priemones;

 • čiužinių užvalkalus ar patiesalus praguloms išvengti.

 • padangas;

 • baterijas;

 • įvairias vežimėlių dalis ir detales.

 Priemonės išduodamos tik esant nustatytam specialiosios nuolatinės slaugos poreikiui: 

 • automatiškai reguliuojama lova;

 • lovos staliukas;

 • elektrinis vonios suoliukas, valdomas pulteliu.

Įsigijant čiužinį asmeniui išrašo iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a) pateikti nereikia esant nustatytam nuolatinės slaugos poreikiui.

Jei asmuo kreipiasi dėl automatiškai reguliuojamos lovos įsigijimo, asmenį gydančio gydytojo išrašas iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a) reikalingas tik tuo atveju, jei asmeniui yra nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis.

Jei asmuo kreipiasi dėl skuterio įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo, asmenį gydančio gydytojo išrašas iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a) reikalingas tik tuo atveju, jei asmeniui nėra nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis.

NORĖDAMAS ĮSIGYTI PRIEMONĘ, TURITE KREIPTIS ĮCENTRO VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SKYRIŲ APSKRITYJE IR  PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

 •  Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą;

 • išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių). Išrašo pateikti nereikia kreipiantis dėl tos pačios priemonės pakartotinai, pasibaigus naudojimo laikui ar jei priemonė visiškai nusidėvėjo ir yra pripažinta netinkama naudoti nepasibaigus jos naudojimo laikui.

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

 • neįgaliojo pažymėjimą ir (ar) specialiųjų poreikių nustatymo pažymą ir (ar) kreipiantis dėl skuterio lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio pažymą;

 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

 • dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą, jei asmens vardu prašymą teikia asmens atstovas (pavyzdžiui laisvos formos sutikimą).

 

Prašymas ir dokumentai teikiami tiesiogiai atvykus į Centrą, siunčiant registruotu laišku, elektroniniu paštu arba elektroniniais ryšiais per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).

TPP GRĄŽINIMAS: Kai priemonės tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, jos švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos, turi būti grąžinamos Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyriui apskrityje.

 

JUDĖJIMO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS:

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas

Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)

Elektriniai neįgaliųjų vežimėliai

 

elektriniai vežimėliai bei jų priedai asmenims nuo 18 metų

6 metai

labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų ir šlaunų bigės, kai pažeistos abiejų rankų funkcijos

elektriniai vežimėliai bei jų priedai asmenims  iki 18 metų

4 metai

labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų ir šlaunų bigės, kai pažeistos abiejų rankų funkcijos

skuteriai

6 metai

Asmenims nuo 18 metų, kuriems nustatytas vienos arba abiejų kojų parezė; ryški hemiparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis arba amiostatinis sindromas; lėtinis kojų arterinės kraujotakos II laipsnio nepakankamumas; lėtinis kojų veninės kraujotakos III laipsnio nepakankamumas; abiejų kojų dramblialigė; lėtinis plaučių III laipsnio ir širdies III funkcinės klasės nepakankamumas; persodinta ar dirbtinė širdis; hipofizinis sindromas (suaugusiems asmenims) arba specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis

Elektriniai vežimėliai su perkėlimo įranga

6 metai

asmenims nuo 14 metų, kuriems nustatyta labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų ir šlaunų bigės, kai pažeistos abiejų rankų funkcijos

Neįgaliųjų vežimėliai

 

palydovo valdomi rankiniai neįgaliųjų vežimėliai

 

 

asmenims iki 18 m.

4 metai

III laipsnio kraujotakos nepakankamumas; III laipsnio plaučių, širdies nepakankamumas; hemiplegija arba ryški hemiparezė; paraplegija; apysunkė kojų paraparezė, tetraparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis sindromas; abiejų blauzdų bigės arba aukštesnio lygio amputacija; judamojo ir atramos aparato ligos ir traumų pasekmės, trukdančios valdyti mechaninį vežimėlį;

asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis

asmenims nuo 18 m.

6 metai

abiem rankom valdomi neįgaliųjų vežimėliai su varomaisiais užpakaliniais ratais

 

 

universalaus tipo

6 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės (pvz.: paraplegijos, paraparezės, raumenų nykimo, išsėtinės sklerozės ir kt.) negali vaikščioti, bet gali judėti rankomis varomu vežimėliu, tačiau nėra visiškai savarankiškas (nemoka išlaikyti kūno pusiausvyros ant užpakalinių ratų, judėti, visiškai apsitarnauti); asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis

aktyvaus tipo

5 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir yra visiškai savarankiškas įprastoje urbanistinėje ir gamtos aplinkoje

abiem rankom valdomi neįgaliųjų vežimėliai su varomaisiais priekiniais ratais  

6 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir dėl specialių įgūdžių ar kitų individualių savybių gali judėti vežimėliu su varomaisiais priekiniais ratais

abiem rankom valdomi svirtiniai neįgaliųjų vežimėliai

5 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir dėl specialių įgūdžių ar kitų individualių savybių gali judėti vežimėliu, varomu svirtimis

vienpusio varymo nevarikliniai neįgaliųjų vežimėliai

5 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir dėl įvairių vienos rankos pakenkimų tegali judėti vienpusio varymo vežimėliu

neįgaliųjų vežimėliai, skirti tetraplegikams

5 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti vežimėliu su paaukštinta nugaros atrama bei lankais neslidžia danga

individualiai pagaminti neįgaliųjų vežimėliai, skirti specialioms reikmėms (dušui, tualetui
ir pan.)

6 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti neįgaliųjų vežimėliu ir kai apsitarnauti (pvz.: duše, tualete ir kt.) jam būtinas vežimėlis, skirtas specialioms reikmėms tenkinti

Neįgaliųjų vežimėlių reikmenys

 

neįgaliųjų tvirtinimo

sistemos (diržai, petnešos ir korsažai, naudojami sėdint vežimėlyje)

5 metai

būklės, nurodytos „Elektriniai neįgaliųjų vežimėliai“ ir „Neįgaliųjų vežimėliai“ punktuose, kai būtina užtikrinti asmens saugumą ir stabilumą

plaštakos apsauginės priemonės

1 metai

tetraparezė, tetraplegija

varytuvai

 

 

mechaniniai

6 metai

asmenims, kurie naudojasi aktyvaus tipo vežimėliais

elektriniai

8 metai

asmenims nuo 14 metų, kuriems nustatyta labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių, kai asmuo naudojasi neįgaliojo vežimėliu, skirtu tetraplegikui

padangos su sustiprinta apsauga, su kameromis

2 metai

asmenims, kurie naudojasi aktyvaus tipo vežimėliais ir neįgaliųjų vežimėliais, skirtais tetraplegikams

padangos (įprastos) su kameromis

3 mėn.

asmenims, kurie naudojasi vežimėliais

baterijos

3 metai

asmenims, kurie naudojasi elektriniais vežimėliais

įvairios vežimėlių ir kėdžių su ratukais dalys ir detalės

1 metai

asmenims, kurie naudojasi vežimėliais ir kėdėmis su ratukais

Per(si) kėlimo priemonės

 

slankiosios lentos ir slankieji kilimėliai  

6 metai

asmenims, negalintiems vaikščioti

keliamieji diržai ir diržų komplektai

5 metai

asmenims, kurių judėjimo funkcija yra sutrikusi

Dviračiai

 

kojomis minami triračiai

4 metai

asmenims iki 18 metų dėl cerebrinio ir kitų paralyžių, kai sutrikusi koordinacija, tačiau gali judėti triračiu

kojomis minami keturračiai

4 metai

asmenims iki 18 metų dėl cerebrinio ir kitų paralyžių, kai sutrikusi koordinacija, tačiau gali judėti keturračiu

Viena ranka valdomos vaikščiojimo priemonės

 

vaikščiojimo lazdelės

 

 

medinės

2 metai

raumenų silpnumas (poliomielitas, miastenija, apatinių galūnių nervų pažeidimai); pažeista pusiausvyra (galvos smegenų pažeidimai, išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, polineuropatija); kaulų ir sąnarių pažeidimai (osteoporozė, deformuojanti artrozė, traumos); deformacijos (skoliozė, galūnės sutrumpėjimas)

metalinės

5 metai

vaikščiojimo lazdos su trimis ar daugiau kojelių

5 metai

esant pusiausvyros sutrikimams

alkūniniai ramentai

5 metai

koordinacijos sutrikimas (galvos smegenų traumos, insultas, stuburo pažeidimai ir traumatiniai kaulų, raumens pažeidimai ir ligų pasekmės); po sąnarių endoprotezavimo

pažastiniai ramentai

 

 

mediniai

3 metai

abipusis apatinių galūnių silpnumas; koordinacijos sutrikimas; reumatoidinis artritas. Po sąnarių endoprotezavimo, apatinių galūnių pažeidimų, nervų sistemos ligų, sutrikdančių apatinių galūnių funkciją, traumų pasekmių

metaliniai

5 metai

Abiem rankom valdomos vaikščiojimo priemonės

 

vaikščiojimo rėmai

6 metai

apatinių galūnių vienpusis ar abipusis silpnumas ir (ar) apatinių galūnių bei viso kūno nestabilumas (išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, insultas, traumos); asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis

vaikštynės su ratukais

6 metai

apatinių galūnių vienpusis ar abipusis silpnumas ir (ar) apatinių galūnių bei viso kūno nestabilumas (išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, insultas, traumos, sunki reumatoidinio artrito forma); asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis

vaikštynės su staliuku

6 metai

sėdimosios vaikštynės

6 metai

 

Vaikščiojimo priemonių priedai

 

vasariniai antgaliai

Iki susidėvėjimo

 

žieminiai antgaliai

3 metai

 

paminkštintos pažastinių ramentų pažasties dalys

iki susidėvėjimo

asmenims, kurie naudojasi pažastiniais ramentais

paminkštintos pažastinių ramentų rankenėlės

iki susidėvėjimo

asmenims, kurie naudojasi pažastiniais ramentais

įvairios vaikščiojimo priemonių dalys ir detalės

1 metai

asmenims, kurie naudojasi vaikščiojimo priemonėmis

Tualeto reikmenys

 

naktipuodžio kėdutės (su ratukais ar be jų)

6 metai

būklės, nurodytos „Elektriniai neįgaliųjų vežimėliai“ punkte ir „palydovo valdomi rankiniai neįgaliųjų vežimėliai“ papunktyje; asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims, turintiems visišką negalią; asmenims, kuriems nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis; būklės, nurodytos „abiem rankom valdomi neįgaliųjų vežimėliai su varomaisiais užpakaliniais ratais“ papunktyje; asmenims, kuriems nepritaikytas būstas; asmenims, kurie sunkiai paeina su vaikščiojimo priemone ir kurie gyvena be patogumų“

paaukštintos tualeto sėdynės

 

 

atskiros (stovimos)

8 metai

būklės po endoprotezavimo operacijų, kai sutrikusios klubo sąnario funkcijos; neurologinės būklės, kai gali atsistoti tik nuo paaukštintų paviršių

tvirtinamos ir netvirtinamos

8 metai

Prausimosi, maudymosi vonioje ir duše priemonės

 

vonios (dušo) kėdės (su ir be ratukų)

8 metai

būklės, nurodytos „Elektriniai neįgaliųjų vežimėliai“ ir „Neįgaliųjų vežimėliai“ punktuose

vonios suoliukai

 

 

nesudėtingos konstrukcijos

5 metai

būklės, nurodytos „Elektriniai neįgaliųjų vežimėliai“ ir „Neįgaliųjų vežimėliai“ punktuose

elektriniai, valdomi pulteliu

5 metai

asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia

vonios lentos

5 metai

būklės, nurodytos „Elektriniai neįgaliųjų vežimėliai“ ir „Neįgaliųjų vežimėliai“ punktuose

vonios

 

 

nešiojamosios (pripučiamosios) 

8 metai

 

sudedamosios

8 metai

 

Sėdimieji baldai

 

darbo kėdės

10 metų

būklės, nurodytos „Elektriniai neįgaliųjų vežimėliai“ ir „Neįgaliųjų vežimėliai“ punktuose

kėdutės

10 metų

 

darbo kėdutės

10 metų

 

sėdynės, sėdėjimo sistemos ir abdukcijos blokatoriai

4 metai

būklės, nurodytos „Elektriniai neįgaliųjų vežimėliai“ ir „Neįgaliųjų vežimėliai“ punktuose, kai būtina užtikrinti asmens saugumą ir stabilumą

sėdimųjų baldų dalys

4 metai

Asmenims, kurie naudojasi sėdimaisiais baldais

Stalai

 

lovos staliukai (naudojami greta, virš arba ant lovos)

10 metų

asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia

Priemonės praguloms išvengti ir jų priedai

 

lovos

 

 

rankomis reguliuojamos lovos

15 metų

asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis; asmenims, turintiems visišką negalią

automatiškai reguliuojamos lovos

15 metų

 

čiužiniai praguloms išvengti

 

 

poroloniniai

3 metai

asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis; asmenims, turintiems visišką negalią; asmenims, kuriems yra pragulų atsiradimo tikimybė, esant bent vienam sunkiam organizmo funkcijų sutrikimui dėl:

galvos ir (ar) nugaros smegenų pažeidimų; arterijas obliteruojančių ligų; įvairios kilmės lėtinių venų ligų; virškinimo sistemos sutrikimų esant malabsorbcijos sindromui; inkstų funkcijų sutrikimų, kai atliekamos dializės procedūros; endokrininių ir medžiagų apykaitos ligų, pasireiškiančių galūnių angiopatija, morbidiniu nutukimu; sunkios eigos odos ir poodžio ligų; kraujo ir kraujodaros organų ligų esant sunkiam funkciniam sutrikimui.

pripučiami

3 metai

 

pasėstai praguloms išvengti

3 metai

asmenims, besinaudojantiems vežimėliais

poroloniniai

3 metai

 

pripučiami oro

3 metai

 

patiesalai praguloms išvengti

3 metai

asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims, turintiems visiška negalią

čiužinio užvalkalai

iki susidėvėjimo

asmenims, kurie naudojasi čiužiniais praguloms išvengti

Judėjimo, jėgos ir pusiausvyros lavinimo įranga

 

stovėjimo atramos

 

 

vaikams

4 metai

hemiplegija arba ryški hemiparezė; paraplegija, tetraplegija, tetraparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis sindromas ir pan.

suaugusiems

8 metai

ritiniai

4 metai

asmenims iki 18 metų dėl hemiplegijos arba ryškios hemiparezės; paraplegijos, tetraplegijos, tetraparezės; ryškios ataksijos; ryškaus hiperkinezinio sindromo ir pan.

volai

4 metai

Valgymo ir gėrimo priemonės

 

stalo įrankiai

3 metai

asmenims, turintiems ryškius rankos gniaužimo į kumštį ir pirštų griebimo sutrikimus

Priemonės, padedančios atlikti ir (arba) pakeičiančios rankos ir (arba) plaštakos, ir (arba) piršto funkcijas

 

rankinės plokščiosios replės

5 metai

asmenims, turintiems ryškius rankos gniaužimo į kumštį ir pirštų griebimo sutrikimus asmenims, kuriems dėl sveikatos būklės sunku pasiekti toli esančius daiktus

Rengimąsi palengvinančios priemonės

 

kojinių ir pėdkelnių apsimovimo priemonės

5 metai

asmenims, turintiems ryškius rankos gniaužimo į kumštį ir pirštų griebimo sutrikimus asmenims, kuriems dėl sveikatos būklės sunku susilenkti ir apsimauti kojines ir pėdkelnes

 

SVARBU!

Asmuo turi teisę įsigyti nuolat naudoti vieną vienos paskirties judėjimo techninės pagalbos priemonę nustatytu jos naudojimo laikotarpiu, išskyrus„Viena ranka valdomos vaikščiojimo priemonės“ ir „Vaikščiojimo priemonių priedai“ punktuose nurodytas judėjimo techninės pagalbos priemones, kurių galima įsigyti daugiau nei vieną.

Asmuo turi teisę įsigyti ne daugiau kaip 2 vienetus skirtingų judėjimo techninės pagalbos priemonių, nurodytų „Viena ranka valdomos vaikščiojimo priemonės“ punkte, o „Vaikščiojimo priemonių priedai“ punkte nurodytų priemonių – pagal poreikį, priklausomai nuo turimos vaikščiojimo priemonės.

Techninės pagalbos priemones galima įsigyti naujas, atnaujintas ar gautas paramos būdu nemokamai, išskyrus:

 • automatiškai reguliuojamą lovą (naują) – 72 eurų įmoka;

 • automatiškai reguliuojamą lovą (pakartotinai išduodamą) – 35 eurų įmoka;

 • naktipuodžio kėdutę (naują) – 6 eurų įmoka;

 • naktipuodžio kėdutę (pakartotinai išduodamą) – 3 eurų įmoka;

 • vaikštynę su staliuku (naują) – 9 eurų įmoka;

 • vaikštynę su staliuku (pakartotinai išduodamą) – 5 eurų įmoka;

 • kojomis minamą triratį ar keturratį (asmenims iki 18 metų) – 10 procentų kainos ar likutinės vertės;

 • elektrinį vežimėlį – 10 procentų kainos ar likutinės vertės;

 • baterijas - 10 procentų kainos ar likutinės vertės.