Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

 

Lietuvos Respublikos įstatymai

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Ministro įsakymai 

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1 - 338 "Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (atsisiųsti suvestinę redakciją nuo 2018 m. lapkričio 7 d.)

 

Teisės aktų paieška